Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effect of Fly Ash and Polypropylene Fibers Content on the Soft Soils

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27 - 30 September 2010

A Numerical study of waste tire shreds backfill used with retaining wall in expansive soils

9th International Congress on Advances in Civil Engineering, 27 - 30 September 2010

Kaplamasız Yollarda Geogrid Kullanımının Farklı Hesap Yöntemleri ile Ekonomik Analizi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği 12. Ulusal Kongresi, Turkey, 16 - 17 October 2008

Demiryolu Alt Yapısının Geosentetik Malzemeler ile Güçlendirmesi ve Uygulama Örnekleri

Zemin mekaniği ve temel mühendisliği 12. ulusal kongresi, Turkey, 16 - 17 October 2008

Demiryolu Alt Yapısının Geosentetik Malzemeler ile Güçlendirilmesi ve Uygulama Örnekleri

2nd International Railway Symposium Railway Trade Exhibition, 15 - 17 October 2008

Eps Geofoam Malzeme Arayüzey Direncinin Belirlenmesi

Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onuncu Ulusal Kongresi, Turkey, 16 - 17 September 2004

Zemin EPS Geofoam Temas Yüzeyinin Sonlu Elemanlarla Modellemesi

17. İnşaat Mühendisliği Teknik Kongresi ve Sergisi 2004, Turkey, 14 - 17 April 2004

Finite Element Modeling of Swelling Behaviour of Soil Advances in Civil Engineering

Advances in Civil Engineering, IV.International Congress , Eastern Mediterranean University Gazimagusa, North Cyprus, 1 - 03 November 2000

Zeminlerde Su Muhtevası Emme Gerilmesi İlişkisi

Yıldız Teknik Üniversitesi 7. Ulusal Kongresi, Turkey, 22 - 23 October 1998