Education Information

Education Information

 • 2018 - 2022 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Turkey

 • 2015 - 2018 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences, Department Of Labor Economıcs And Industrıal Relatıons, Turkey

 • 2007 - 2013 Postgraduate

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1997 Associate Degree

  Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Postgraduate

  TÜRKİYE’DE OPTİSYENLİK MESLEĞİ VE OPTİSYENLİK MÜESSESELERİNİN YAŞADIKLARI SORUNLAR: SİVAS İLİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Sustainable Development

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri

 • 2013 Postgraduate

  İlköğretim Programlarının İlk Yardım ve Temel Sağlık Eğitimi Açısından İncelenmesi

  Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English