Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Performance Analysis of the Explosion Applications Realized with Electronic Ignition System at Different Times in the Same Field

International Journal of Economic and Environmental Geology, vol.11, no.1, pp.17-23, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

AÇIK OCAKLARDA ÖRTÜ TABAKASI KAZISININ PATLATMAUYGULAMALARININ ÇEVRESEL ETKİLERİ ÜZERİNDEKİ ÖNEMİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Soma MYO Teknik Bilimler Dergisi, vol.29, no.2, pp.1-9, 2019 (Other Refereed National Journals)

Patlatma Uygulaması Yapılan Bir Sahadan Elde Edilen TitreşimDeğerlerinin Farklı Hasar Kriter Tablolarına Göre Değerlendirilmesi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.33, no.3, pp.57-66, 2018 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Comparison of Performance Analysis Values of Nonel and Electric Ignition Systems

The 9th Drilling and Blasting Symposium, Ankara, Turkey, 2 - 03 December 2017, pp.121-130

Elektronik ve Nonel Ateşleme Sistemlerinin Karşılaştırılması

8. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, 13 - 14 October 2016

Çekme kepçe modelleme tablası üzerinde çalışmalar

Türkiye 21. Uluslararası Madencilik Kongresi Bildiriler Kitabı, 6 - 08 May 2009