Education Information

Education Information

  • 1997 - 2000 Doctorate

    Necmettin Erbakan University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences, Turkey

  • 1995 - 1997 Postgraduate

    Sivas Cumhuriyet University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Böl., Turkey

  • 1989 - 1994 Undergraduate

    Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations