Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçiminde Analitik Ağ Prosesi (ANP) Yönteminin Kullanılması

Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyum Programı, Düzce, Turkey, 11 - 13 September 2017, pp.43-51

Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamaları

Uluslararası Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (UMAS2017), Düzce, Turkey, 11 - 13 September 2017, pp.39

Bilgisayarın Bilinçli Kullanımı

2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.3

EFQM Mükemmellik Modeli Yardımıyla Meslek Yüksekokulu Temel Performans Sonuçlarının İncelenmesi

2. Uluslararası Yükseköğretimde Mesleki Eğitim ve Öğretim Sempozyumu (ISVET2017), Ankara, Turkey, 12 - 14 October 2017, pp.4

Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Tüketici İsteklerinin Önem Derecelerinin Belirlenmesi

2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.496-497

Ürün Geliştirme Performansının Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı

2.Uluslararası Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Kongresi, Kocaeli, Turkey, 12 - 13 May 2017, pp.507-508

İlçelerdeki Meslek Yüksekokulları Mezunlarının İş Bulma Kaygısı

ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SEMPOZYUMU, Çorum, Turkey, 12 - 15 October 2016