Learning Knowledge


Doctorate
2018 - Continues
Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi (Dr), Turkey

Postgraduate
2014 - 2017
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey

Undergraduate
2009 - 2013
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

Postgraduate, SAĞLIK ÇALIŞANINA YÖNELİK ŞİDDET VE ŞİDDETİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, 2017

Academic Titles / Tasks


Research Assistant
2014 - Continues
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

Articles Published in Other Journals

 1. PREVALENCE OF AGGRESSION AND VIOLENCE AGAINST HEALTHCARE WORKERS AND ITS IMPACT ON INTENTION TO LEAVE
  SARIÇOBAN S., ULUSOY H.
  Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.6, no.3, pp.411-425, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 2. Sağlık Çalışanlarının Motivasyon Düzeylerinin Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  NALDÖKEN Ü., SARIÇOBAN S.
  Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, vol.4, no.1, pp.23-40, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)
 3. TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİ ALANINDA YAPILAN WEB OF SCIENCE VERİ TABANI KAYNAKLI YAYINLAR
  Ulusoy H., Sarıçoban S., Ketrez G.
  The Journal of International Social Research, vol.11, no.61, pp.1055-1059, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 4. Investigation of the Studies Published on WOS Between 2013-2017 in the Field of Health Tourism Worldwide,
  ULUSOY H., SARIÇOBAN S., KETREZ G.
  International Journal of Health Management and Tourism, vol.3, no.2, pp.99-107, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)
 5. Hekimlerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin, Kurumda Çalışmaktan Memnuniyet Durumlarının Ve Kurumda Kalma Niyetlerinin İncelenmesi
  ULUSOY H., SARIÇOBAN S.
  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.48, pp.659-668, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)
 6. Determination of Attitudes on Gender: A Study on Higher Education Students
  DAŞLI Y., SARIÇOBAN S.
  European Scientific Journal, ESJ, vol.12, no.26, pp.269-288, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Books & Book Chapters

 1. Sosyal Sorun Alanı Olarak Sağlık
  BİÇER E. B. , SARIÇOBAN S.
  in: SOSYAL SORUNLARDA GÜNCEL TARTIŞMALAR, Yılmaz Daşlı, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.51-72, 2019
 2. Is Cyberloafing a Threat or Advantage in Health Institutions?
  GÜLTEKİN D., ULUSOY H., SARIÇOBAN S.
  in: Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Ozdemir, Bilal Ak, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.664-672, 2018
 3. Violance in the Health Sector: Status of Turkey
  SARIÇOBAN S., ULUSOY H., GÜLTEKİN D.
  in: Recent Researches in Health Sciences, Nelya Lukpanovna Shapekova, Levent Ozdemir, Bilal Ak, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle-Upon-Tyne, pp.526-536, 2018

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

 1. Sağlık Yönetimi Ve İşletme Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Sosyo-demografik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması
  ULUSOY H., SARIÇOBAN S., KETREZ G.
  3. Uluslararası 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019
 2. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  ULUSOY H., SARIÇOBAN S., KETREZ G.
  6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Gaziantep, Turkey, 26 - 27 April 2019, pp.161
 3. Sivas ili genelinde çocuklara yönelik turistik etkinliklerin incelenmesi
  ULUSOY H., SARIÇOBAN S., YILDIRIM F., BEKAR M.
  2. Uluslararası Çocuk Dostu Turizm Kongresi, Sivas, Turkey, 24 - 27 April 2019, pp.50-55
 4. Hastane Yöneticilerinin Cinsiyet Profilleri Üzerine Bir İnceleme
  SARIÇOBAN S., ULUSOY H., AŞKIN M.
  2. Uluslararası 12.Ulusal Sağlık Ve Hastane İdaresi Kongresi, 11 - 13 October 2018
 5. Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Şiddete İlişkin Görüşleri
  SARIÇOBAN S., ULUSOY H.
  2.Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla /Bodrum, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.616-624
 6. Sağlık Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Değişkenlere Göre Eleştirel Düşünme Eğilimleri: 2013-2018 Yılları Karşılaştırması
  ULUSOY H., SARIÇOBAN S., TOSUN N.
  13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Sivas, Turkey, 10 - 12 May 2018
 7. Dünya Genelinde Sağlık Turizmi Alanında 2013-2017 Yılları Arasında Web Of Science’ta Taranan Çalışmaların İncelenmesi
  ULUSOY H., SARIÇOBAN S., Ketrez G.
  8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Aydın/Kuşadası, Turkey, 3 - 06 May 2018
 8. Türkiye’de Sağlık Turizmi Alanında Yapılan Web Of Science Veri Tabanı Kaynaklı Yayınların İncelenmesi
  ULUSOY H., SARIÇOBAN S., Ketrez G.
  8. Uluslararası Sağlık Turizmi Kongresi, Aydın/Kuşadası, Turkey, 3 - 06 May 2018
 9. Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri İle Bazı SosyoDemografik Özellikleri Arasındaki İlişkinin Saptanması
  ULUSOY H., SARIÇOBAN S.
  1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.393-394
 10. Sağlık Personelinin Şiddete Maruz Kalması İşten Ayrılma Niyetini Etkiler mi?
  SARIÇOBAN S., ULUSOY H.
  1.Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.354-355
 11. Hasta Bağlılığı İle Tavsiye Verme Davranışı Arasındaki İlişki
  ULUSOY H., TOSUN N., SARIÇOBAN S.
  10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 December 2016
 12. Hekimlerin Örgütsel Vatandaşlık Düzeylerinin Kurumda Çalışmaktan Memnuniyet Durumlarının ve Kurumda Kalma Niyetlerinin İncelenmesi
  ULUSOY H., SARIÇOBAN S.
  10. SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Turkey, 1 - 03 December 2016
 13. Üniversite Öğrencilerinin Vergiye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
  BİÇER E. B. , SARIÇOBAN S.
  Second Sarajevo International Conference on ”EU Integration and Balkan Countries”, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.156-174
 14. Üniversite Öğrencilerinin Vergiye İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi
  BİÇER E. B. , SARIÇOBAN S.
  Second Sarajevo International Conference on ”EU Integration and Balkan Countries, 17 - 20 May 2016
 15. Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi: Sivas Kredi Yurtlar Kurumu Örneği
  DAŞLI Y., SARIÇOBAN S.
  Second Sarajevo International Conference on EU Integration Balkan Countries, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016, vol.2, pp.414-431
 16. Hekim ve Hemşirelerin Tıbbı Hata Tutumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
  ULUSOY H., TOSUN N., GÜLTEKİN D., SARIÇOBAN S.
  9. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, İstanbul., Turkey, 8 - 09 October 2015, pp.58
 17. Investigation of Sociotropic and Autonomic personality traits of Healthcare Management Students in terms of Som Socio Demographic Variables
  ULUSOY H., GÜLTEKİN D., SARIÇOBAN S.
  International Healthcare Management Conference, Gümüşhane, Turkey, 15 - 17 June 2015, pp.325-329