Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Çinkonun Laktat Dehidrogenaz Aktivitesi Üzerine İn Vitro Etkisinin İncelenmesi

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Agmatin eksikliğinin akciğer kanseri ile ilişkisi

Ulusal Kanser Kongresi, Antalya 22-26 Nisan 2015, Turkey, 22 - 26 April 2015 Sustainable Development