Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Evaluation of Serum Glucagon-like Peptide 1 and Vitamin D Levels in Elderly Patients with Bone Fracture.

Medical principles and practice : international journal of the Kuwait University, Health Science Centre, vol.29, pp.219-224, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Effect on mortality of treatment method and surgery time for hip fracture patients aged over 65 years

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.26, no.3, pp.439-444, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Comparison of caspase-8, granzyme B and cytochrome C apoptosis biomarker levels in orthopedic trauma patients

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, vol.26, no.2, pp.274-279, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Total hip arthroplasty after hip joint gunshot injury

JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY, vol.27, no.3, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Evaluation of treatment results for proximal fibula and surrounding tumoral lesions

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.11, pp.72-75, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Karpal kemikler ve el (metakarp ve falanks) kırıkları ve çıkıkları

TOTBID Dergisi, vol.18, pp.399-405, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)

Isolated Gluteus Maximus Muscle Hydatid Cyst: A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.536-538, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

If the Airway Opens with Finger During Epileptics Attack: A Case Report

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, pp.563-565, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Tibia pilon kırıklarının cerrahi tedavi sonuçları

Cumhuriyet Medical Journal, vol.35, no.4, pp.532-539, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATION OF BONE METASTASIS IN ORTHOPEDIC ONCOLOGY

I. INTERNATIONAL CANCER DAYS, Sivas, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.28-31

INVESTİGATION OF BONE METASTASIS IN ORTHOPEDIC ONCOLOGY

I. INTERNATIONAL CANSER DAYS, Sivas, Turkey, 19 - 21 September 2019, pp.28-31

Ratlarda Gabapentin’in kıkırdak iyileşmesindeki rolünün araştırılması

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji KONGRESİ, Antalya, Turkey, 22 - 27 October 2019, vol.53, pp.10

Protez Uygulamalarında Enfeksiyon Yönetimi

6. Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Sempozyumu, Sivas, Turkey, 26 April 2019

Arter tamirinde n-butil-2-siyanoakrilat (histoakril) kullanımı

28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, pp.175

GKD Etyoloji patofizyoloji

GKD-PEV kursu, Sivas, Turkey, 8 - 09 September 2018

Surgical treatment methods in humeral shaft fracture

2. uluslararası multidisipliner çalışmaları kongresi, Adana, Turkey, 4 - 05 May 2018, pp.496

Examination of open fracture epidemiology of Emergency Service applicants

14. Ulusal Acil Tıp Kongresi 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 April 2018

Ateşli Silah Yaralanması Sonrası Gelişen Enfeksiyonardaki Etken Mikroorganizmaların İncelenmesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi veTravmatoloji Günleri, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

Ateşli silah yaralanması sonrası gelişen enfeksiyonlardaki etken mikroorganizmaların incelenmesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, İstanbul, Turkey, 17 - 18 November 2017

Ortopedi ve travmatoloji kliniğinde ameliyat edilen hastalarda deliryum ve nedenleri

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51

Ekstrem omuz travması olan iki olgunun tedavi ve klinik sonuçları

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51

Dirsek tüberküloz osteomiyeliti: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51 Sustainable Development

Dirsekte tüberküloz osteomiyeliti: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.170 Sustainable Development

Ortopedi ve travmatoloji pratiğinde şizofreni rahatsızlığı olan hastalar ve klinik sonuçlarımız

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51

Alt bacakta kolestrol granülomu: Olgu sunumu

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51

Injuries Associated With Clavicle Fractures

Osteosynthese International 2017, 13 September - 15 December 2017, pp.57

Hip Arthroplasty After Femoral Head Gunshot Injury

Osteosynthese International 2017, 13 - 15 September 2017, pp.58

NSAİİ ve Kortizon

TOTBİD – TOTEK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ XV. TEMEL BİLİMLER ve ARAŞTIRMA OKULU, Sivas, Turkey, 3 - 05 March 2017

Çocuk Femur Boyun Kırıkları

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.97

Acil Servise Başvuran Hastalarda Kırık Epidemiyolojisinin İncelenmesi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.190

Omuz Çıkığı Olgularında Skapular Glenopolar Açı

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.72

Çocuk Uzun Kemik Açık Kırıkları

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50

Acile Başvuran Travmatik Eklem Çıkıklarının Epidemiyolojisi

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50

acile başvuran travmatik eklem çıkılarının epidemiyolojisi

26. ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.190-191

acil servise başvuran hastalarda kırık epidemiyolojisinin incelenmesi

26. ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.190

nötrofil lenfosit oranı protezli eklem ekfeksiyonlarında tanısal belirteç olabilir

26. ulusal türk ortopedi ve travmatoloji kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.129

Eksternal Fisksatör İle Tedavi Edilen Distal Radius Kırıkları

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Muğla / Fethiye, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.47

Çocuk Açık El Kırıkları

15. Ulusal Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi, Muğla / Fethiye, Turkey, 11 - 15 May 2016, pp.80

external fiksatörle tedavi edilen distal radius kırıkları

15. ulusal türk el ve üst ekstremite cerrahisi kongresi, Muğla, Turkey, 11 - 15 May 2016

EPİLEPTİK ATAK SIRASINDA HAVA YOLU PARMAK İLE AÇIK TUTULURSA

25. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October - 01 November 2015

IL6 174G C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. TULUSAL ÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Turkey, 27 October - 01 November 2015

Türkiye’de Ortopedi ve Travmatoloji hastalarının internet kullanımı: Çok merkezli çalışma.

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.193

İZOLE GLUTEUS MAXİMUS KASI YERLEŞİMLİ KİST HİDATİK: OLGU SUNUMU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.192

KLİNİK OLARAK GONARTROZ TANISI KONULAN HASTALARDA IL6 -174G/C GEN POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.183-184

İleri yaş kalça protezi ameliyatı sonrası mortaliteye etki eden faktörlerin incelenmesi

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.125

KOMPARTMAN SENDROMU İLE SEYREDEN CİDDİ BİR ŞARBON OLGUSU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.199

EPİLEPTİK ATAK SIRASINDA HAVA YOLU PARMAK İLE AÇIK TUTULURSA: OLGU SUNUMU

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.162

AKUT ÇEKİÇ PARMAK DEFORMİTELİ ÇOCUK HASTALARDAKİKONSERVATİF TEDAVİ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi., Antalya, Turkey, 27 October - 01 November 2015, vol.49, pp.244

uzun kemik kırıklarında minimal invaziv cerrahi tedavisi

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 03 November 2013, vol.47, pp.340

vücut dışı şok dalga tedavisinin olgunlaşmamış rat epifizi üzerine etkisi

10. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2010

arthroscopic treahment of knee septic arthtitis associated focal osteomyelitis

9. türk spor yaralanmaları artroskopi ve diz cerrahisi kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 18 October 2008

Books & Book Chapters

omurgada görülen ortopedik problemler, değerlendirme ve tedavisi

in: ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ’YE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR, ÖZHAN PAZARCI, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.49-62, 2020

OSTEOARTRİT

in: YAŞLILARDA ORTOPEDİK VE ROMATOLOJİK SORUNLAR, MURAT KORKMAZ, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.153-161, 2020 Creative Commons License

tendon yaralanmaları

in: ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ’YE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR, ÖZHAN PAZARCI, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.83-88, 2020

GONARTROZ

in: YAŞLILARDA ORTOPEDİK VE ROMATOLOJİK SORUNLAR, MURAT KORKMAZ, Editor, AKADEMİSYEN KİTABEVİ, Ankara, pp.189-198, 2020

Tendon ve bağlar

in: ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ’YE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR, ÖZHAN PAZARCI, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, pp.3-8, 2020

pes ekinovarus

in: ortopedi ve travmatoloji, Yalkın ÇAMURCU, Hanifi ÜÇPUNAR, Furkan YAPICI, Editor, İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hiz. Tic. Ltd. Şti., pp.219-222, 2020

ortopedi ve travmatolojiye giriş ve terminoloji

in: ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ’YE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR, ÖZHAN PAZARCI, Editor, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, pp.1-2, 2020

Osteoartrit

in: ‘Yaşlılarda Ortopedik ve Romatolojik Sorunlar, Murat Korkmaz., özlem Balbaloğlu, Editor, İm gazetecilik ve matbaacılık, Yozgat, pp.160-187, 2015

polimyaljia romatika

in: Yaşlılarda Ortopedik ve Romatolojik Sorunlar’, murat korkmaz , özlem balbaloğlu, Editor, İM matbaacılık, Yozgat, pp.105-111, 2015