Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1999 - 2002 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

 • 1994 - 1998 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Basel II Kapsamında Kurumsal Risk Yönetimi: Türkiye'de Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

  Erciyes Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2002 Postgraduate

  Türkiye' de Kalkınma Bankacılığının Sermaye Piyasasının Oluşumuna Ve Gelişimine Katkıları

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü