Foreign Languages

English, C1 Advanced

Certificates, Courses and Trainings

Vocational Training, Sağlık Eğitiminde Simülasyonun Yeri ve Örnek Model Uygulamalar, Sağlık Bilimleri Fakültesi , 2019
Data Analysis, Halk Sağlığı Araştırmacıları İçin Kalitatif Veri Analizi Kursu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 2018
Project Management, Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK İçin Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi: Sivas 2015-II, TÜBİTAK, 2015
Data Analysis, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Nitel Veri Analiz Programı N Vivo 10 Eğitimi, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, 2012
Vocational Training, Temel İstatistik Kursu, Üniversite, 2012
Vocational Training, İleri İstatistiksel Analizler Kursu, , Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas, 2009
Health&Medicine, Sigara Bağımlılığının Tedavi ve Mücadelesinde Hemşirenin Rolü Kursu, Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas, 2006
Personal Evolution, Bilgisayar Kullanma Teknolojileri 1. Kademe Kursu, Milli Eğitim Bakanlığı, 2000
Foreign Language, İngilizce Dil Kursu Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, 1999
Vocational Training, Öğretmenlik Sertifikası Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 1997

Dissertations

Doctorate, Kadınların Gebelikte ve Postpartum Dönemde Sigara İçme Davranışlarının Değişimi ve Bunu Etkileyen Faktörler: Bir Prevalans ve Olgubilim Çalışması, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2014
Post Graduate, Akut Miyokard İnfartüsü Geçiren Hastalarda Konstipasyonu Önlemeye Yönelik Hemşirelik Uygulamalarının Etkinliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2000

Research Areas

Health Sciences

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2014 - Continues
Research Assistant, Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2000 - 2014

Academic and Administrative Experience

Fakülte Kurulu Üyesi, Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2017 - Continues
Rectorate Commissioner, Sivas Cumhuriyet University, REKTÖRLÜK, Rektörlük, 2017 - Continues
Anabilim Dalı Kurulu Üyeliği, Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2014 - Continues
Öğrenci Kulübü Akademik Danışmanı, Sivas Cumhuriyet University, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2016 - 2019

Courses

Sağlık Politikaları, Under Graduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
İntörnlük Uygulaması, Under Graduate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sağlık Sosyolojisi, Under Graduate, 2019 - 2020
Doktora Semineri, Doctorate, 2019 - 2020
Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kültürel Yaklaşımlar, Doctorate, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Hemşirelik, Post Graduate, 2017 - 2018, 2019 - 2020
Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması, Doctorate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer, Post Graduate, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sağlığı Geliştirme, Post Graduate, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer, Post Graduate, 2018 - 2019
SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK, Post Graduate, 2016 - 2017, 2018 - 2019
Sağlık Politikaları, Under Graduate, 2018 - 2019
Halk Sağlığı Hemşireliği, Under Graduate, 2016 - 2017, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Halk Sağlığı Hemşireliği ve Son Yenilikler, Doctorate, 2019 - 2020
Sağlığın Geliştirilmesi, Under Graduate, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sağlık Politikaları ve Hemşirelik, Post Graduate, 2018 - 2019
Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği, Doctorate, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kültürel Yaklaşımlar, Doctorate, 2018 - 2019
Uzmanlık Alan Dersi, Post Graduate, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi, Post Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sigara Bağımlılığı ve Hemşirelik, Under Graduate, 2019 - 2020
Sağlıklı Yaşam Biçimi, Davranışları ve Hijyen, Under Graduate, 2019 - 2020
Halk Sağlığı Hemşireliği, Under Graduate, 2019 - 2020
İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması, Doctorate, 2018 - 2019
Sağlığın Geliştirilmesi, Under Graduate, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi, Doctorate, 2019 - 2020
Sigara Bağımlılığı ve Hemşirelik, Under Graduate, 2019 - 2020
Okul Sağlığı Hemşireliği, Doctorate, 2018 - 2019
Sağlığı Geliştirme, Post Graduate, 2019 - 2020
Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği, Doctorate, 2019 - 2020
Seminer, Post Graduate, 2018 - 2019
Uzmanlık Alan Dersi, Post Graduate, 2018 - 2019
Sigara Bağımlılığı ve Hemşirelik, Post Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Sigara Bağımlılığı ve Hemşirelik, Post Graduate, 2018 - 2019
Halk Sağlığı Hemşireliği, Under Graduate, 2017 - 2018
Bağımlılık ve Hemşirelik, Under Graduate, 2018 - 2019
Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması, Doctorate, 2018 - 2019
Okul Sağlığı Hemşireliği, Doctorate, 2017 - 2018
Sağlığı Geliştirme, Post Graduate, 2018 - 2019
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Hemşirelik, Post Graduate, 2017 - 2018
HEMŞİRELİK SÜRECİ, Under Graduate, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Sağlık Politikaları ve Hemşirelik, Post Graduate, 2016 - 2017
Hemşirelikte Öğretim, Under Graduate, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Hemşirelik Süreci, Under Graduate, 2016 - 2017
Sağlık Sosyolojisi, Under Graduate, 2015 - 2016
Hemşirelikte Öğretim, Under Graduate, 2016 - 2017
İleri Toplum Sağlığı Hemşireliği Teori ve Uygulamaları, Post Graduate, 2015 - 2016
Entegre Uygulama, Under Graduate, 2015 - 2016
Sağlığı Geliştirme, Under Graduate, 2015 - 2016

Advising Theses

Kocataş S., Annelere Verilen Eğitimin Ev Ortamında Sigara İçilme Durumuna ve 0-5 Yaş Arası Çocukların Pasif İçicilik Maruziyetine Etkisi, Post Graduate, S.CANDAR(Student), Continues
Kocataş S., Gebelerde Sigara Kullanımının Prenatal Anne Bebek Bağlanması İle İlişkisi, Post Graduate, Z.KARTAL(Student), Continues
Kocataş S., Hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki, Post Graduate, B.ELİK(Student), Continues
Kocataş S., Sağlık Çalışanlarının Nargile İçme Profilleri, Nargilenin Sağlığa Olan Etkilerine Yönelik Algıları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Post Graduate, M.YILMAZ(Student), Continues
Kocataş S., EVDE YAŞAYAN YAŞLILARIN FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK DURUMLARI VE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Post Graduate, B.ŞAHİN(Student), 2020
Kocataş S., MADDE BAĞIMLILIĞI TANISI ALMIŞ BİREYLERDE BENLİK SAYGISI VE SOSYAL DIŞLANMA ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Post Graduate, İ.TEKTAŞ(Student), 2019
Kocataş S., BİR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE SİGARA İÇME DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Post Graduate, E.KÜTÜKÇÜ(Student), 2019
Kocataş S., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OBEZİTE SIKLIĞININ, BESLENME DAVRANIŞLARININ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Post Graduate, A.YILMAZ(Student), 2019
Kocataş S., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NARGİLE İÇME PROFİLLERİ VE NARGİLENİN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI, Post Graduate, B.Esra(Student), 2019

Taught Courses And Trainings

Kocataş S., Hemşirelerin Sigara Bağımlılığının Önlenmesi, Sigarayı Bıraktırma Danışmanlığı ve Tedavisindeki Etkinliği, 2017 - 2017

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

TEL H., KOCATAŞ S., Project Supported by Higher Education Institutions, SİVAS İL MERKEZİNDE YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN SAĞLIK PROFİLİ, 2017 - Continues
KOCATAŞ S., AKGÜL GÜNDOĞDU N., Project Supported by Higher Education Institutions, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi nde okuyan öğrenciler tarafından oluşturulan ve yürütülen akran eğitimi programının öğrencilerin sigara içme davranışları üzerindeki etkisi, 2017 - Continues
KOCATAŞ S., Project Supported by Higher Education Institutions, İnfertil Kadınların Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar ve Damgalanma Niteliksel Bir Çalışma, 2017 - 2018
KOCATAŞ S., TEL H., Project Supported by Higher Education Institutions, Alzheimer tanılı hastanın bakım vericisi olmak fenomonolojik bir çalışma, 2016 - 2018
KOCATAŞ S., TEL H., AKGÜL GÜNDOĞDU N., Project Supported by Higher Education Institutions, Planlı Eğitimin Alzheimer li Hastalarının Bakım Vericilerinde Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesine Etkisi, 2015 - 2017
KOCATAŞ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Kadınların Gebelikte ve Postpartum Dönemde Sigara İçme Davranışlarının Değişimi ve Bunu Etkileyen Faktörler Bir Prevalans ve Olgubilim Çalışması, 2012 - 2014

Citations

Total Citations (WOS):4
h-index (WOS):1

Artistic Activity

Kocataş S., Güler N., Sağlık Eğitimi Materyalleri Sergisi, Group Exhibition, December 2016