Yabancı Diller

İngilizce, C1 İleri

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

Mesleki Eğitim, Sağlık Eğitiminde Simülasyonun Yeri ve Örnek Model Uygulamalar, Sağlık Bilimleri Fakültesi , 2019
Veri Analizi, Halk Sağlığı Araştırmacıları İçin Kalitatif Veri Analizi Kursu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 2018
Proje Yönetimi, Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK İçin Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi: Sivas 2015-II, TÜBİTAK, 2015
Veri Analizi, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık Nitel Veri Analiz Programı N Vivo 10 Eğitimi, Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık, 2012
Mesleki Eğitim, Temel İstatistik Kursu, Üniversite, 2012
Mesleki Eğitim, İleri İstatistiksel Analizler Kursu, , Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas, 2009
Sağlık ve Tıp, Sigara Bağımlılığının Tedavi ve Mücadelesinde Hemşirenin Rolü Kursu, Cumhuriyet Üniversitesi-Sivas, 2006
Kişisel Gelişim, Bilgisayar Kullanma Teknolojileri 1. Kademe Kursu, Milli Eğitim Bakanlığı, 2000
Yabancı Dil, İngilizce Dil Kursu Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, 1999
Mesleki Eğitim, Öğretmenlik Sertifikası Programı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 1997

Yaptığı Tezler

Doktora, Kadınların Gebelikte ve Postpartum Dönemde Sigara İçme Davranışlarının Değişimi ve Bunu Etkileyen Faktörler: Bir Prevalans ve Olgubilim Çalışması, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2014
Yüksek Lisans, Akut Miyokard İnfartüsü Geçiren Hastalarda Konstipasyonu Önlemeye Yönelik Hemşirelik Uygulamalarının Etkinliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2000

Araştırma Alanları

Sağlık Bilimleri

Akademik Unvanlar / Görevler

Yrd.Doç.Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2014 - Devam Ediyor
Araştırma Görevlisi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2000 - 2014

Akademik İdari Deneyim

Fakülte Kurulu Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, REKTÖRLÜK, Rektörlük, 2017 - Devam Ediyor
Anabilim Dalı Kurulu Üyeliği, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2014 - Devam Ediyor
Öğrenci Kulübü Akademik Danışmanı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, 2016 - 2019

Verdiği Dersler

Sağlık Politikaları, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
İntörnlük Uygulaması, Lisans, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sağlık Sosyolojisi, Lisans, 2019 - 2020
Doktora Semineri, Doktora, 2019 - 2020
Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kültürel Yaklaşımlar, Doktora, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Hemşirelik, Yüksek Lisans, 2017 - 2018, 2019 - 2020
Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması, Doktora, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer, Yüksek Lisans, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sağlığı Geliştirme, Yüksek Lisans, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Seminer, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
SAĞLIK POLİTİKALARI VE HEMŞİRELİK, Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2018 - 2019
Sağlık Politikaları, Lisans, 2018 - 2019
Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2016 - 2017, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Halk Sağlığı Hemşireliği ve Son Yenilikler, Doktora, 2019 - 2020
Sağlığın Geliştirilmesi, Lisans, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sağlık Politikaları ve Hemşirelik, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği, Doktora, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Halk Sağlığı Hemşireliğinde Kültürel Yaklaşımlar, Doktora, 2018 - 2019
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020
Sigara Bağımlılığı ve Hemşirelik, Lisans, 2019 - 2020
Sağlıklı Yaşam Biçimi, Davranışları ve Hijyen, Lisans, 2019 - 2020
Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2019 - 2020
İleri Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması, Doktora, 2018 - 2019
Sağlığın Geliştirilmesi, Lisans, 2019 - 2020
Uzmanlık Alan Dersi, Doktora, 2019 - 2020
Sigara Bağımlılığı ve Hemşirelik, Lisans, 2019 - 2020
Okul Sağlığı Hemşireliği, Doktora, 2018 - 2019
Sağlığı Geliştirme, Yüksek Lisans, 2019 - 2020
Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği, Doktora, 2019 - 2020
Seminer, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Sigara Bağımlılığı ve Hemşirelik, Yüksek Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019
Sigara Bağımlılığı ve Hemşirelik, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Halk Sağlığı Hemşireliği, Lisans, 2017 - 2018
Bağımlılık ve Hemşirelik, Lisans, 2018 - 2019
Risk Yaklaşımı İle Halk Sağlığı Hemşireliği Uygulaması, Doktora, 2018 - 2019
Okul Sağlığı Hemşireliği, Doktora, 2017 - 2018
Sağlığı Geliştirme, Yüksek Lisans, 2018 - 2019
Sağlığın Sosyal Belirleyicileri ve Hemşirelik, Yüksek Lisans, 2017 - 2018
HEMŞİRELİK SÜRECİ, Lisans, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Sağlık Politikaları ve Hemşirelik, Yüksek Lisans, 2016 - 2017
Hemşirelikte Öğretim, Lisans, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018
Hemşirelik Süreci, Lisans, 2016 - 2017
Sağlık Sosyolojisi, Lisans, 2015 - 2016
Hemşirelikte Öğretim, Lisans, 2016 - 2017
İleri Toplum Sağlığı Hemşireliği Teori ve Uygulamaları, Yüksek Lisans, 2015 - 2016
Entegre Uygulama, Lisans, 2015 - 2016
Sağlığı Geliştirme, Lisans, 2015 - 2016

Yönetilen Tezler

Kocataş S., Annelere Verilen Eğitimin Ev Ortamında Sigara İçilme Durumuna ve 0-5 Yaş Arası Çocukların Pasif İçicilik Maruziyetine Etkisi, Yüksek Lisans, S.CANDAR(Öğrenci), Devam Ediyor
Kocataş S., Gebelerde Sigara Kullanımının Prenatal Anne Bebek Bağlanması İle İlişkisi, Yüksek Lisans, Z.KARTAL(Öğrenci), Devam Ediyor
Kocataş S., Hemşirelik Öğrencilerinin Akıllı Telefon ve İnternet Bağımlılığı Düzeyleri ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans, B.ELİK(Öğrenci), Devam Ediyor
Kocataş S., Sağlık Çalışanlarının Nargile İçme Profilleri, Nargilenin Sağlığa Olan Etkilerine Yönelik Algıları ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Yüksek Lisans, M.YILMAZ(Öğrenci), Devam Ediyor
Kocataş S., EVDE YAŞAYAN YAŞLILARIN FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK DURUMLARI VE DÜŞME RİSKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ, Yüksek Lisans, B.ŞAHİN(Öğrenci), 2020
Kocataş S., MADDE BAĞIMLILIĞI TANISI ALMIŞ BİREYLERDE BENLİK SAYGISI VE SOSYAL DIŞLANMA ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Yüksek Lisans, İ.TEKTAŞ(Öğrenci), 2019
Kocataş S., BİR DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ VE SİGARA İÇME DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ, Yüksek Lisans, E.KÜTÜKÇÜ(Öğrenci), 2019
Kocataş S., ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OBEZİTE SIKLIĞININ, BESLENME DAVRANIŞLARININ VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ, Yüksek Lisans, A.YILMAZ(Öğrenci), 2019
Kocataş S., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN NARGİLE İÇME PROFİLLERİ VE NARGİLENİN SAĞLIĞA OLAN ETKİLERİNE YÖNELİK ALGILARI, Yüksek Lisans, B.Esra(Öğrenci), 2019

Verdiği Kurs ve Eğitimler

Kocataş S., Hemşirelerin Sigara Bağımlılığının Önlenmesi, Sigarayı Bıraktırma Danışmanlığı ve Tedavisindeki Etkinliği, 2017 - 2017

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

TEL H., KOCATAŞ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, SİVAS İL MERKEZİNDE YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERİN SAĞLIK PROFİLİ, 2017 - Devam Ediyor
KOCATAŞ S., AKGÜL GÜNDOĞDU N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi nde okuyan öğrenciler tarafından oluşturulan ve yürütülen akran eğitimi programının öğrencilerin sigara içme davranışları üzerindeki etkisi, 2017 - Devam Ediyor
KOCATAŞ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, İnfertil Kadınların Yaşadıkları Psikososyal Sorunlar ve Damgalanma Niteliksel Bir Çalışma, 2017 - 2018
KOCATAŞ S., TEL H., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Alzheimer tanılı hastanın bakım vericisi olmak fenomonolojik bir çalışma, 2016 - 2018
KOCATAŞ S., TEL H., AKGÜL GÜNDOĞDU N., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Planlı Eğitimin Alzheimer li Hastalarının Bakım Vericilerinde Bakım Yükü ve Yaşam Kalitesine Etkisi, 2015 - 2017
KOCATAŞ S., Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, Kadınların Gebelikte ve Postpartum Dönemde Sigara İçme Davranışlarının Değişimi ve Bunu Etkileyen Faktörler Bir Prevalans ve Olgubilim Çalışması, 2012 - 2014

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS):4
h-indeksi (WOS):1

Sanatsal Etkinlik

Kocataş S., Güler N., Sağlık Eğitimi Materyalleri Sergisi, Grup Sergisi, Aralık 2016