Education Information

Education Information

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Selcuk University, Faculty Of Scıence, Department Of Mathematıcs, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Science, Department Of Mathematics, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Genelleştirilmiş Bruck-Reilly *-Genişlemesi ve Bazı Cebirsel Sonuçları

  Selçuk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü

 • 2010 Postgraduate

  LİE İDEALLER VE (σ,τ)-TÜREV

  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü