Scientific Activities

Artistic Activity

  • April 2018 1.ULUSLARARASI GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

  • April 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım Sergisi ve Yarışması ICES2018

  • April 2018 Eğitim Materyalleri Tasarım Sergisi ve Yarışması

  • April 2018 1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar Kongresi (ICES-2018) Eğitim Materyalleri Tasarımı Sergisi

  • March 2018 1. BİLİM, KÜLTÜR, SANAT VE KİTAP ŞENLİĞİ

  • April 2017 IV.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (GÜSBAG)

  • April 2017 CSG Cumhuriyet Sanat Günleri Karma Sergisi

  • May 2016 Songül MOLLAOĞLU Atölyesi Resim Sergisi

  • April 2016 III.Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri (GÜSBAG)