Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Önemli Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Nadir Hastalıklar ve Yetim İlaçlar

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.22, sa.4, ss.863-878, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Kurumlarında Değişim Liderliği

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.89-103, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Harcamaları ve Sağlık Göstergeleri Açısından Şanhay İşbirliği Örgütü Üye Ülkeleri ile Türkiye’nin Karşılaştırılması

Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, cilt.2, sa.2, ss.348-358, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Health Literacy

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.174, ss.2629-2633, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINATION OF APPROPRIATE ORGANIZATION STRUCTURES FOR THE IMPLEMENTATION OF STRATEGIES IN HEALTHCARE ORGANIZATIONS

The Macrothme Review, cilt.4, sa.4, ss.97-105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NURSES’xx KNOWLEDGE AND ATTITUDES TOWARDS DRUG MISTAKES IN CHILD HOSPITAL

2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration, 11 - 13 Ekim 2018

The Profile Of Health Management Departments And Academicians

1. International 11. Health And Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

Indexed Broadcast Profile for Healthcare Management Department Academicians

I. Internotional 11. Health and Hospital Administration Conference, 13 - 15 Ekim 2017

Sağlık Yönetimi Bölümleri ve Akademisyenlerinin Profili

I. International 11. Health and Hospital administration Conferenc, 13 - 15 Ekim 2017