Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Legatum Refah Endeksi Göstergeleri ve Verileri Kullanılarak Refahın Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi

ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITESI IIBF DERGISI-ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY JOURNAL OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES, vol.17, no.1, pp.46-70, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

ELECTRE III VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE ÜLKELERİN İŞ YAPMA KOLAYLIĞINA GÖRE SIRALANMASI

Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, vol.50, pp.382-408, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

ELECTRE TRI YÖNTEMİ: İŞ YAPMA KOLAYLIĞI ENDEKSİ VERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

İnönü Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.424, no.447, pp.9-2, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

CRITIC TABANLI ELECTRE III YÖNTEMİYLE ÜLKELERİN SON BEŞ YILDAKİ İŞ ORTAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE’NİN DURUMU

2. ULUSLARARASI 1 MAYIS SOSYAL POLİTİKALAR VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 01 May 2021, pp.107-119

Bulanık Zaman serileri ve gecikme seçimi için Aralıkların Belirlenmesinde Yeni Bir Hibrit Yöntem

2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.471-481

Som Based Clustering to determine to length of intervals for fuzzy time series

International work -conferance on time series, Granada, Nicaragua, 1 - 03 July 2015, pp.543-563

Birliktelik Kuralları İle Ders Seçimi Analizi

XIV th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 24 - 28 May 2013, pp.149

POİSSON REGRESYON VE SAĞLIK ALANINDA BİR UYGULASMASI

xıv ULUSAL BİOİSTATİSTİK KONGRESİ, Turkey, 4 - 07 September 2012, pp.96

Books & Book Chapters

Dünya’da Kadınların Yaşayabileceği En İyi ve En Kötü Ülkelerin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Belirlenmesi

in: İktisatta ve İşletmede Seçme Konular-II, , Editor, IKSAD International Publishing, pp.309-333, 2022