Education Information

Education Information

 • 2014 - Continues Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2009 - 2012 Postgraduate

  Bursa Uludağ University, Graduate School Of Socıal Scıences, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Sivas Cumhuriyet University, İlahiyat Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2011 Postgraduate

  Hanefîlerde sünnet-kıyas ilişkisi

  Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Yl) (Tezli)