Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hadis Literatüründe Hz. Ali

Hz. Ali Sempozyumu, Sivas, Turkey, 4 - 05 October 2019, pp.393-406

Hz. Ebû Bekir’in Rivâyet Ettiği Hadisler

Hz. Ebû Bekir Sempozyumu, Sivas, Turkey, 02 April 2018, pp.251-265

Devlet Politikası Açısından Hz. Ömer’in Hadis Rivayetleri Karşısındaki Tutumu

Uluslararsı Hz. Ömer Sempozyumu, Sivas, Turkey, 2 - 03 November 2017, vol.3, pp.435-455

Hadis Kitaplarında Hz. Fâtıma

Cennet Kadınlarının Seyyidesi Hz. Fâtıma, Sivas, Turkey, 22 October 2015, pp.135-144

Books & Book Chapters

Âmine

in: Peygamberimizin Ailesinde Kadınlar, Elif Arslan, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, pp.2-10, 2020