Publications & Works

Articles Published in Other Journals

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE SİYASET VE SANAT ARASINDAKİ DİYALOG

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.6, no.1, pp.47-56, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

CAMİLLE CLAUDEL VE YAYOİ KUSAMA

DERGİPARK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR VE SANAT DERGİSİ, vol.5, no.2, pp.25-30, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

YARATICILIK, DAHİLİK VE HAYAL KIRIKLIĞI KAVRAMLARININ SANATÇILARIN ÜRETİMLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

İnönü Üniversitesi Kültür ve Sanat Dergisi, vol.5, no.1, pp.52-59, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ÇİNTEMANİ MOTİFİNİN GEÇMİŞİ VE BUGÜNÜ

International Journal of Social Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.27, pp.2974-2987, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

EĞİTİM FAKÜLTESİ RESİM EĞİTİMİ ANA BİLİM DALLARINDAKİÖĞRENCİLERİN RESİM YAPMADA İMGESELİ KULLANMA DURUMLARISİVAS ÖRNEĞİ

International Journal Of Social Humanities Sciences Research, vol.5, no.24, pp.1806-1814, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÜNCEL SANATI (KAVRAMSAL) ANLAMAYA ÇALIŞMAK

İnönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi, vol.1, no.4, pp.69-76, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KÜRATÖRLÜĞÜN EVRİMİ / EVOLUTION OF CURATORING

ART&DESIGN-2021 INTERNATIONAL CONGRESS ON ART AND DESIGN RESEARCH AND EXHIBITION 21-22 JUNE 2021/NIGDE/TURKEY, 22 June 2021

"Görsel Sanatlar (Resim İş) Öğretiminde Renk Bilgisi’nin Önemi”

UMGES Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 12 June 2021

ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ /ART EDUCATION IN EARLY CHILDHOOD

UMGES Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 12 June 2021

KAVRAMSAL SANAT, PATENT VE DUYULMAMIŞ BİR İSİM: CHAPMAN KELLEY KİM?

UMGES Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 12 June 2021

“Türkiye’de Çizgi Roman Denemeleri ve Süleyman Turan’ın Çalışmalarına Dair Bir İnceleme”

UMGES Uluslararası Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 12 June 2021

”COVID-19 PANDEMİ, ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME”

IPCEDU 2020 INTERNATIONAL PEGEM CONGRESS on EDUCATION, Diyarbakır, Turkey, 16 - 19 September 2020, vol.1, pp.557-558

”GÖLGE’NİN KAVRAMSAL SANAT OLARAK FOTOĞRAF ÜZERİNDEN ANLATIMI”

8.Internatıonal Vocational School Symposium /SİNOP/TURKEY, Sinop, Turkey, 11 - 13 June 2019, vol.3, pp.449-454

ÇOCUK ve RESİM

IV. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ MARDİN, Mardin, Turkey, 21 - 23 December 2018, pp.252-259

MÜCADELECİ RUHU OLAN KADIN SANATÇILARDAN SHİRİN NESHAT VE SANAT SERÜVENİNE KISA BİR BAKIŞ

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1.UGES Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 - 30 April 2018, pp.123-130

GÜNCEL SANATI (KAVRAMSAL) ANLAMAYA ÇALIŞMAK

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1.UGES Sempozyum, Sivas, Turkey, 23 - 30 April 2018

Güncel Sanatı (Kavramsal) Anlamaya Çalışmak

ECSAC/E U R O P E A N C O N F E R E N C E O NS C I E N C E, A R T C U L T U R E, Antalya, Turkey, 19 - 22 April 2018, pp.28

Modern Sanat Müzeciliğinde Bir Karşılaştırma Örneği Olarak Pompidou Müzesi ve İstanbul Modern Sanat Müzesi

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 8 - 10 April 2016, vol.3, pp.1037-1047

”SAVAŞ KONULU EXLİBRİS ÖRNEKLERİ”

GÜSBAG, Sivas, Turkey, 11 - 14 April 2014, vol.1, pp.274-279

Books & Book Chapters

Kavrgam

GECE KİTAPLIĞI, Ankara, 2020

Çocuğun Resim Hali

Gece Akademi, Ankara, 2019

MÜCADELECİ RUHU OLAN KADIN SANATÇILARDAN SHİRİN NESHAT VE SANAT SERÜVENİNE KISA BİR BAKIŞ

in: SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR VE EĞİTİM ARAŞTIRMA YAZILARI -I, Şükran BULUT, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Sivas, pp.1-123, 2018