Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Factors Related to Microalbuminuria in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.23, no.5, pp.749-755, 2014 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Concomitant occurrence of tracheal bronchus, pulmonary sequestration and azygos lobe

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.21, no.2, pp.506-509, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier

Combined Germline Variations of Thrombophilic Genes Promote Genesis of Lung Cancer

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.14, no.9, pp.5449-5454, 2013 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

Spontaneous rib fractures

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.40, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier

PREVALANCE OF ASTHMA AND ALLERGIC DISEASES IN MID-ANATOLIA

NOBEL MEDICUS, vol.8, no.1, pp.30-34, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

CLINICO-PATHOLOGICAL CHARACTERISTICS IN YOUNG AND ELDERLY PATIENTS WITH LUNG CANCER

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.14, no.3, pp.214-219, 2011 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier

Therapeutic approaches in tracheal stenosis: analysis of fifteen cases

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.18, no.3, pp.200-204, 2010 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Tissue spercific epigenetic silencing of the distinct tumor suppressor genes in lung cancer

Scientific Research And Essays, vol.5, no.9, pp.849-855, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

The validity of the diagnostic methods in predicting pulmonary tuberculosis

AFRICAN JOURNAL OF MICROBIOLOGY RESEARCH, vol.4, no.8, pp.613-617, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

Akciğer Kanserli Hastalarda Venöz Tromboembolizm Riski

Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg, vol.18, no.4, pp.305-309, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier

CT- guided transthoracic fine needle aspiration of pulmonary lesions: accuracy and complications in 294 patients.

Medical science monitor : international medical journal of experimental and clinical research, vol.8, 2002 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Regional distribution of genetic mutation in lung cancer in Turkey (REDIGMA)

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.67, no.3, pp.197-204, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development identifier identifier identifier

PROGNOSTIC FACTORS FOR 6-YEAR SURVIVAL RATES OF PATIENTS WITH COPD

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.8, no.4, pp.336-340, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

KOAH ta Komorbidite Durumu

izmir göğüs hastanesi dergisi, no.3, pp.145-155, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Akciğerde yağ embolisine bağlı ölüm olgu sunumu

Adli Tıp Bülteni, vol.19, no.2, pp.108-111, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Arslan S Akukurt İ Comorbidity status of patients with lung cancer

Basic Clin Sci, no.1, pp.11-15, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Recognition of Ciggarate Logos by Primary School Children

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, vol.22, no.1, pp.25-33, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Status of Hepatit C virus infection in lung cancer patients

Basic Clin Sci, no.1, pp.39-44, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Bronşektazi demografi risk faktörleri ve lokalizasyonları

Cumhuriyet Tıp Dergisi, no.31, pp.140-144, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Pulmoner Tromboemboli Olgularının Değerlendirilmesi

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırması Tıp dergisi, vol.46, no.2, pp.99-102, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Sarkoidoz Yedi Yıllık Deneyim

Toraks Dergisi, vol.5, no.3, pp.160-165, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLANLARDA İRRİTABL BARSAK SENDROMU SIKLIĞI

5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020, İzmir, Turkey, 06 February 2020

Pulmonary physician consultancy in emergency services in Turkey (PUPCEST) - a prospective multicenter study

28th International Congress of the European-Respiratory-Society (ERS), Paris, France, 15 - 19 September 2018, vol.52 identifier

Ratio And Regional Distribution Of Genetic Mutation In Lung Cancer In Turkey (REDIGMA).

European Respiratory Society Annual Congress, 15 - 19 September 2018 Sustainable Development

Aile hekimlerine Yönelik Astım

Kronik Hastalıklar Konulu Hizmetiçi Eğitim, Turkey, 04 October 2017

Research of immunization status in COPD in Turkey (rimpact study)

American Thoracic Society (ATS) 2017 International Conference, 19 - 24 May 2017

Akciğerde yağ embolisine bağlı ölüm Olgu sunumu

Adli Bilimler Bahar Sempozyumu, Muğla-Marmaris, Turkey, 8 - 11 May 2014, pp.263-268

Akciğer Kanserli Olgularda Tesbit Edilen Protrobotik Gen Polimorfizmin Derin Ven Trombozu ile ilişkisi

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi 5-7 Mayıs 2010 Lutfı Kırdar –İstanbul., Turkey, 5 - 07 May 2010 Sustainable Development

Alveolar mikrolitiyazisli üç olguda SLC34A2 frameshift mutasyonu

11. Ulusal tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Muğla, Turkey, 28 - 31 October 2009

Tumoral tissue specific promoter hypermethylation of

7th European Cytogenetics Conference, Stockholm, Sweden, 4 - 07 July 2009, vol.17, pp.174-175 identifier

Books & Book Chapters

Malign Mezotelyomada Klinik ve Radyolojik Bulgular

in: Plevranın Malign Hastalıkları, Ekber Şahin, Aysun Kosif, Bülent Kargı, Editor, Nobel, pp.6-10, 2020

Malign Mezotelyoma Etyoloji ve insidans

in: Plevra Hastalıkları, Şahin E,karadayı Ş, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Kıtapları, Sivas, pp.205-209, 2018

Transudatif ve eksudatif Plevra efüzyonlar

in: Plevra Hastalıkları, Şahin E,karadayı Ş, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Kıtapları, Sivas, pp.123-137, 2018

BRONCHOSCOPİC APPROACH İN LUNG REDUCTİON TREATMENTS

in: RECENT RESEARCH İN HEALTH SCİNCES, SHAPEKOVA NL, ÖZDEMİR L, AK B, ŞENOL V, YILDIZ H, Editor, CAMBRİDGE SCHOLARS PUBLİSHİNG,UK, pp.42-48, 2018

CHRONİC THROMBOEMBOLİC PULMONARY HYPERTANSİON

in: RECENT RESEARCH İN HEALTH SCİENCES, SHAPEKOVA NL,ÖZDEMİR L,AK B, ŞENOL V,YILDIZ H., Editor, CAMBRİDGE SCHOLARS PUBLİSHİNG ,UK, pp.33-41, 2018

Akciğer Volüm Küçültücü Tedavilerinde Bronkoskopik Yaklaşımlar

in: Özel Durumlarda Bronkoskopi Özel Sayısı, Seyfikli Z,Arslan S, Editor, Turkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics , Ankara, pp.26-30, 2016

Tanım ve Tarihçe

in: Özel Durumlarda Bronkoskopi Özel Sayısı, Seyfikli Z,Arslan S, Editor, Turkiye Klinikleri J Pulm Med-Special Topics , Ankara, pp.1-3, 2016

Kansere bağlı Yorgunluk

in: Akciğer Kanserinde Destek Tedavisi, Gülhan M,Yılmaz Ü, Editor, PROBİTZ, Ankara, pp.331-337, 2016 Sustainable Development

Preoperatif ve postoperatif risk azaltma stratejileri

in: Preoperatif Değerlendirme Uzlaşı Raporu., , Editor, Türk toraks Derneği, pp.25-30, 2014

Bulantı-Kusma Kontrolu

in: Akciğer Kanserinde Kemoterapi Uygulamaları Başvuru Kitabı., Gülhan M,Atalay F, Editor, Probiz LTD ŞTİ, Ankara, pp.69-78, 2012 Sustainable Development

Malign Mezotelyoma

in: Plevral Plevra Hastalıkları Ve Tedavisi, Yücel O,Genç O, Editor, Journal of Clinical and Analytical Medicine Kitap Serisi, Ankara, pp.1-5, 2010