Education Information

Dissertations

  • 1997 Doctorate

    Faik Reşad`ın hayatı ve eserleri

    Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

  • 1990 Postgraduate

    İctihad mecmuası (101-200. sayıları) inceleme ve seçilmiş metinler