Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kıssa-i Yusuf’a Bir Kadın Bakışı: Halide Edib’xxin Kenan Çobanları

Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında ”Kadın” Sempozyumu, Amasya, Turkey, 27 December 2017, pp.1041-1055

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkçenin Hizmetinde Velut Bir Eğitimci Yazar: Mehmet Ali Nazima (1861-1935)

7. uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ, Turkey, 16 October 2014, vol.2, pp.85-106

Books & Book Chapters

Yalnız Efe'nin Yolculuğu

in: Ömer Seyfettin, Hülya Eraydın Argunşah, Editor, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara, pp.299-311, 2020

Osmanlı Basınının Mukaddime Yazma Geleneği Çerçevesinde Genç Kalemler Mukaddimesi

in: Sonsuzluğa Uzanan Ses: Ömer Seyfettin, Hülya Argunşah Abdullah Şengül Murat Gür, Editor, Dergah, İstanbul, pp.85-98, 2020

Edebiyat Tarihçisi ve Eğitimci Bir Osmanlı Aydını Faik Reşat

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Ankara, 2018

Batılılaşma Sürecinde ”Kitabet” Dersleri ve Kitapları

in: Filolojide Güncel Akademik Çalışmalar 2018, Bülent C. Tanrıtanır, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.244-264, 2018

Yunan Latin Mitolojisine Ait İsim ve Terimlerin Türk Edebiyatı Belleğindeki İlk Şekilleri

in: Batı Edebiyatında Bellek/Memory Cilt 1, Kağan Kaya, Editor, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas, pp.305-326, 2018

Nüktedan Bir Ara Nesil Şairi: Ali Ulvi

in: Türk Edebiyatına Açılan Pencere İnci Enginün Armağanı, Hülya Argunşah, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, pp.541-566, 2014

Episodes in the Encyclopedia

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi

Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, pp.11-12, 2004

Metrics

Publication

16