Education Information

Education Information

 • 2005 - 2011 Doctorate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • 2003 - 2005 Postgraduate

  Sivas Cumhuriyet University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Türkiye'ye Gelen Turist Sayısı Tahmininde Zaman Serileri Analizi ve Yapay Sinir Ağları Yöntemlerinin Karşılaştırılması

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  İstatistiksel Yöntemlerle Risk Belirleme ”İş Kazaları İçin Bir Uygulama"

  Sivas Cumhuriyet University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü