Publications & Works

Articles Published in Other Journals

KOSGEB Desteklerinin TR 72 Bölgesi’nde İhracat ve Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.12, no.29, pp.65-79, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

COX REGRESYON ANALİZİ İLE AKCİĞER KANSERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Avrasya Bilimler Akademisi Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, no.18, pp.33-43, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

TÜRKİYE’YE GELEN TURİST SAYISI TAHMİNİNDE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

S.C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.20, no.2, pp.164-185, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lung Cancer Study with Tobit Regression Analysis Sivas Case

Eurasian Academy of Sciences Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal , vol.13, pp.13-22, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Koronavirüs Anksiyete Ölçeği Sivas İli Uygulaması

1. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi (1.UYİK-2020), 1 - 04 October 2020

TOBİT REGRESYON ANALİZİ İLE AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMASI: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

15th international symposium on econometrics, operations research and statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

Turist Talep Tahmin Modellerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Uygulama

in: Güncel Turizm Çalışmaları II, Mehmet SARIOĞLAN, Yakup DİNÇ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-21, 2021