Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Survival Rate and Prognostic Factors in Turkish Women Patients with Breast Cancer

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.51, no.2, pp.375-385, 2022 (SCI-Expanded) Sustainable Development

Articles Published in Other Journals

UNIVERSITY STUDENTS' APPROACH TO DISTANCE EDUCATION: SCALE DEVELOPMENT AND VALIDATION

Journal of Management and Economics Research, vol.20, no.3, pp.192-204, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Covid-19 Pandemi Sürecinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yaklaşımları

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Online), vol.5, pp.31-53, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

KOSGEB Desteklerinin TR 72 Bölgesi’nde İhracat ve Bölgesel Kalkınma Üzerindeki Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.12, no.29, pp.65-79, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

COX REGRESYON ANALİZİ İLE AKCİĞER KANSERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Avrasya Bilimler Akademisi Ekonometri, İstatistik ve Ampirik Ekonomi Dergisi, no.18, pp.33-43, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Lung Cancer Study with Tobit Regression Analysis Sivas Case

Eurasian Econometrics, Statistics & Emprical Economics Journal, vol.3, pp.13-22, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Zamana Bağlı Bir Açıklayıcı Değişken İle Cox Regresyon Analizi Uygulaması

BALKAN 6th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES, Edirne, Turkey, 07 May 2022, pp.44

İŞSİZLİK SÜRESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN YAŞAM ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE ARAŞTIRILMASI

21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması İstatistik Sempozyumu, Turkey, 08 September 2021 Sustainable Development

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN LOJİT MODEL İLE ARAŞTIRILMASI

21. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması İstatistik Sempozyumu, Turkey, 08 September 2021

Koronavirüs Anksiyete Ölçeği Sivas İli Uygulaması

1. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi (1.UYİK-2020), 1 - 04 October 2020

TOBİT REGRESYON ANALİZİ İLE AKCİĞER KANSERİ ÇALIŞMASI: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

15th international symposium on econometrics, operations research and statistics, Isparta, Turkey, 22 - 25 May 2014 Sustainable Development

Books & Book Chapters

MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCILERININ GÖZÜYLE PANDEMI DÖNEMINDE UZAKTAN EĞITIMIN DEĞERLENDIRILMESI

in: Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Güncel Araştırmalar - I, Neslihan İyi̇t, Yasin Akyıldız, Betül Hastaoğlu Özbek, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.237-251, 2022

Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Türü Tercihlerinin Multinominal Lojistik Regresyon Modeli ile Araştırılması

in: Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırma ve İncelemeler III, Neslihan COŞKUN KARADAĞ, Abdullah BALCIOĞULLARI, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.57-72, 2022

YENİDEN YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ÖĞRENCİLERİN COVİD-19’A YAKALANMA KAYGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

in: SOSYAL BEŞERI VE IDARI BILIMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XII, Dr. Öğr. Üyesi Aysel Öztürkçü Akçay, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.415-427, 2022

TÜRKİYE’DE SUBJEKTİF YOKSULLUK BELİRLEYİCİLERİNİN SIRALI LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

in: İktisadi ve İdari Bilimlerde Teori ve Araştırmalar - II, Doç. Dr. Mustafa METE, Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN, Editor, Serüven Yayınevi, İzmir, pp.1-14, 2022

Turist Talep Tahmin Modellerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Uygulama

in: Güncel Turizm Çalışmaları II, Mehmet SARIOĞLAN, Yakup DİNÇ, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-21, 2021