Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Lecturer

  Sivas Cumhuriyet University, Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksek Okulu, Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Courses

 • Associate Degree Türkiye Ekonomisi

 • Associate Degree Yönetici Asistanlığı

 • Associate Degree Ticaret Hukuku

 • Associate Degree Kriz ve Stres Yönetimi

 • Associate Degree Yönetici Sekreterliği

 • Associate Degree Devlet Bütçesi

 • Associate Degree Yönetim ve Organizasyon

 • Associate Degree Mesleki Yazışmalar

 • Associate Degree Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri

 • Associate Degree Finansman ve Finansal Yatırım Araçları

 • Associate Degree Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

 • Associate Degree Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri

 • Associate Degree Kriz Stres Yönetimi

 • Associate Degree hukuk

 • Associate Degree Yönetim ve Organizasyon

 • Associate Degree Filo Yönetimi ve Organizasyonu

 • Associate Degree Türkiye Ekonomisi

 • Associate Degree Sermaye Piyasası

 • Associate Degree Türkiye Ekonomisi

 • Associate Degree Genel Hukuk

 • Associate Degree Finansman ve Finansal Yatırım Araçları

 • Associate Degree Kamu Ekonomisi

 • Associate Degree Stres ve Başa Çıkma Yöntemleri

 • Associate Degree Yönetici Sekreterliği

 • Associate Degree Banka Hukuku ve Mevzuaıt

 • Associate Degree Filo Yönetimi ve Organizasyonu

 • Associate Degree Hukukun Temel Kavramları

 • Associate Degree Ulaştırma Sistemleri

 • Associate Degree Mesleki Yazışmalar

 • Associate Degree Kriz Stres Yönetimi

 • Associate Degree Ulaştırma Sistemleri

 • Associate Degree Banka Hukuku ve Mevzuaıt

 • Associate Degree Ticari Bilgi ve Belgeler

 • Associate Degree Fotoğrafçılık

 • Associate Degree Kişisel Gelişim ve Liderlik

 • Associate Degree Mesleki Yazışma ve Raporlama Teknikleri

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma - II

 • Associate Degree Fotoğrafçılık

 • Associate Degree Afet Yönetimi

 • Associate Degree Sekreterlik Bilgisi

 • Associate Degree Büro Yönetimi

 • Associate Degree Afet Yönetimi

 • Associate Degree Kriz Stress Yönetimi

 • Associate Degree Afet Yönetimi

 • Associate Degree Genel İletişim

 • Associate Degree Nakliyat Branşı

 • Associate Degree Çalışma Psikolojisi

 • Associate Degree Kamu ve Özel Kesim İlişkileri

 • Associate Degree Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar

 • Associate Degree Yönlendirilmiş Çalışma

 • Associate Degree Sosyal Bilimlerde Yöntem

 • Associate Degree Afet Yönetimi

 • Associate Degree Temel Bilgi Teknolojileri - I

 • Associate Degree Temel Bilgisayar Bilimleri

 • Associate Degree Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı

 • Associate Degree Bürolarda Teknoloji Kullanımı

 • Associate Degree Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

 • Associate Degree Genel Ekonomi

 • Associate Degree İktisada Giriş

 • Associate Degree İktisada Giriş

 • Associate Degree Müşteri İlişkileri Yönetimi