Education Information

Education Information

 • 2014 - 2017 Doctorate

  Bingol University, Instıtute Of Scıence, Turkey

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Inonu University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Bazı bis (α-aminoalkil-fosfinik asit) türevlerinin sentezi ve biyolojik aktivitelerinin araştırılması

  Bingol University, Instıtute Of Scıence

 • 2007 Postgraduate

  Türkiye’deki çevre sorunlarına karşı biyoloji öğretmenlerinin bakış açılarının değerlendirilmesi

  Gazi University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü