Education Information

Education Information

  • 2002 - 2010 Doctorate

    Sivas Cumhuriyet University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği (Dr), Turkey

Dissertations

  • 2010 Doctorate

    Farklı bentonitlerin fiziksel ve döküm özelliklerinin incelenmesi

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği (Dr)