Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sünnet Daveti ve Davetiyeleri Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme: Denizli Örneği

Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.7, pp.25-44, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumsallaştırılmış Cinsiyet Rolleri Bağlamında Keloğlan Masallarının Kadın Kahramanları

Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi, vol.5, no.4, pp.85-98, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın Ağzı Türkülerde Kadının Anne Rolü Üzerine Folklorik Bir İnceleme

Folklor Akademi Dergisi, vol.4, no.2, pp.252-264, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Geleneksel Sağaltma Yöntemlerinde Toprağın Kullanımı Üzerine

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.53, pp.1-10, 2021 (Other Refereed National Journals)

Nostalji-Kültür İlişkisi ve 21. Yüzyıl Türk Halk Şiirinde Nostaljik Unsurlar Üzerine Bir Değerlendirme

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.14, no.34, pp.635-650, 2021 (Other Refereed National Journals)

Âşık Veysel ve Köy Enstitüleri

Ihlamur Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, vol.12, no.89, pp.90-92, 2020 (National Non-Refereed Journal)

Oyunun Toplum Üzerindeki Etki Gücü ve Şaban Pabucu Yarım Örneği

Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, vol.12, no.27, pp.611-623, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

ATASÖZLERİNİN KALIPSALLIĞI ÜZERİNE

Turkish Studies, vol.8, pp.757-770, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Durak Terimini Yeniden Tartısmak

Bilim ve Kültür - Uluslararası Kültür Arastırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.108-114, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kültür Taşıyıcısı Olarak Sivas’xxta Kullanılan Yöresel İkilemeler

Sivas Kongresi’xxnin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.4, pp.87-102

Atasözlerinde Kadın Algısı

IX. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 20 - 23 November 2017

Otto Rank’ın Geleneksel Kahraman Kalıbına Göre Tarkan

IV Kazan Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 29 September - 01 October 2016, vol.1, pp.1013-1020

Halk Hikâyelerinin Günümüz Versiyonları Üzerine

VIII. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 27 October 2013, vol.1, pp.279-295

Kültürel Bir Olgu Olarak Eshab ı Kehf

Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu, 20 - 22 September 2012, vol.1, pp.513-524

Neşet Ertaş ve Abdallık Geleneği Bağlamında Ali Tufan Kıraç

Uluslararası Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş Sempozyumu, 13 - 15 May 2013, pp.131-145

Geleneksel Halk Kültürü Bağlamında Ali Tufan Kıraç

III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, 18 - 20 September 2010, vol.1, pp.269-275

Folklorun Protesto İşlevi Bakımından Aşık Mahzuni Şerif ve Eserleri

III. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, Turkey, 5 - 06 March 2009, vol.1 Sustainable Development

Hayati Vasfi Taşyürek in Şiirlerinde Yurt Sevgisi ve Milli Birlik Duygusu

II. Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, Turkey, 4 - 05 December 2007, vol.1, pp.37-41

Books & Book Chapters

Sümmânî’nin Şiirlerinde Güzel Kadın Tipolojisi

in: Doğan Kaya Armağanı - 70. Yaş Hatırası, Yılmaz, Serhat Sabri Çelikten, Hakan Çelikten Esra Kaan, Editor, Vilayet Yayınları, Sivas, pp.373-382, 2021

İsmail Görkem's Studies On the Legend Genre

in: Halk ve Bilim Arasında Bir Ömür Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı, Erhan Çapraz,Recep Tek,Betül Görkem,Erol Aksoy,Uğur Başaran,Nilgün Aydın, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.153-162, 2020

İsmail Görkem’in Efsane Türü ile İlgili Çalışmaları

in: Halk ve Bilim Arasında Bir Ömür Prof. Dr. İsmail Görkem Armağanı, Çapraz Erhan vd., Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.153-162, 2020

Âşık İsmetî’nin Şiirlerindeki Hayvan Kullanımı Üzerine Ekoeleştirel Bir Değerlendirme

in: Ekoeleştiri: Folklor ve Edebiyat İncelemeleri, Çelik Adil, Ortakçı Altuğ, Editor, Kömen Yayınları, pp.43-63, 2019

Bellek Kurumları İçin Yeni Bir Fırsat: Hayat Hikâyelerini İletmek İçin Bir Araç Olarak İnternet

in: Kültürel Miras Yönetimi, Özdemir Nebi, Öger Adem, Editor, Grafiker, Ankara, pp.547-566, 2019

Episodes in the Encyclopedia

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2015

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2015

Other Publications