Dissertations

Doctorate, Batı Anadolu Bölgesi'ndeki Kalkolitik Çağ Bezemeli Seramik Geleneği, Hacettepe University, --------------------------------, 2010
Postgraduate, "Cheese Pot" olarak tanımlanan kaplar, Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2002

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Academic Titles / Tasks

Assistant Professor, Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2011 - Continues

Academic and Administrative Experience

Head of Department, Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2017 - Continues
Head of Department, Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2017 - Continues
Deputy Head of Department, Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2014 - 2017
Head of Department, Sivas Cumhuriyet University, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2014 - 2017

Courses

Urartu Arkeolojisi, Undergraduate, 2018 - 2019
Anadolu - Avrupa İlişkileri, Undergraduate, 2018 - 2019
Eski Önasya da Ölü Gömme Adetleri, Undergraduate, 2018 - 2019
Bitirme Tezi, Undergraduate, 2019 - 2020
Neolitik ve Kalkolitik Dönem Anadolu Ark., Undergraduate, 2019 - 2020
Anadolu - Avrupa İlişkileri, Undergraduate, 2018 - 2019
Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi, Undergraduate, 2018 - 2019
Ege Arkeolojisi, Undergraduate, 2018 - 2019
Geç Hitit Arkeolojisi, Undergraduate, 2019 - 2020
Eski Önasya da Ölü Gömme Adetleri, Undergraduate, 2018 - 2019
Urartu Arkeolojisi, Undergraduate, 2018 - 2019
Eski Önasya Dilleri, Undergraduate, 2019 - 2020
Eski Önasya Dilleri, Undergraduate, 2019 - 2020
Neolitik ve Kalkolitik Dönem Anadolu Ark., Undergraduate, 2019 - 2020
Ege Arkeolojisi, Undergraduate, 2018 - 2019
Geç Hitit Arkeolojisi, Undergraduate, 2019 - 2020
Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi, Undergraduate, 2018 - 2019
Anadolu Gliptik Sanatı, Undergraduate, 2017 - 2018
ANADOLU AVRUPA ARKEOLOJİSİ, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri - I, Undergraduate, 2018 - 2019
EGE ARKEOLOJİSİ, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Bitirme Tezi, Undergraduate, 2018 - 2019
ERKEN TUNÇ ÇAĞI ANADOLU ARKEOLOJİSİ, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Anadolu Gliptik Sanatı, Undergraduate, 2017 - 2018
NEOLİTİK KALKOLTİK ÇAĞ ANADOLU ARKEOLOJİSİ, Undergraduate, 2017 - 2018
Arkaik - Helenistik Dönem Arkeolojisi, Undergraduate, 2018 - 2019
ÖNASYA’xxDA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ, Undergraduate, 2017 - 2018
GEÇ HİTİT ARKEOLOJİSİ, Undergraduate, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Arkaik - Helenistik Dönem Arkeolojisi, Undergraduate, 2018 - 2019
Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri - I, Undergraduate, 2018 - 2019
Önasya'da Ölü Gömme Gelenekleri, Undergraduate, 2016 - 2017
Neolitik Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi, Undergraduate, 2016 - 2017
Mısır Arkeolojisi, Undergraduate, 2015 - 2016
Mezopotamya Gliptik Sanatı, Undergraduate, 2015 - 2016
Mezopotamya Gliptik Sanatı, Undergraduate, 2015 - 2016
Mısır Arkeolojisi, Undergraduate, 2015 - 2016
Frig ve Lidya Arkeolojisi, Undergraduate, 2014 - 2015
Frig ve Lidya Arkeolojisi, Undergraduate, 2014 - 2015
Seramik Sanatı, Undergraduate, 2014 - 2015
Seramik Sanatı, Undergraduate, 2014 - 2015
Seramik Sanatı, Undergraduate, 2012 - 2013

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Supported Projects

Kavak K. Ş. , Kaya A., Doğan A., Yıldız A., Açıkkol Yıldırım A., Akbulut Özpay G., Başel H., Akpulat H. A. , Can İ., Değirmenci M., et al., Governorship, Preparation and Publication of Atlas of Sivas Project, 2019 - 2020
Çayır Ü., Tuğcu İ., Erbil Y. H. , Şahoğlu V., TUBITAK Project, Minoan Impact in Urla Peninsula during the First Half of the 2nd Millennium B.C., 2015 - 2018
Çayır Ü., Çevik Ö., Atakuman Ç., Erdoğu B., Pişkin E., TUBITAK Project, Batı Anadolu Arkeolojisi’nin “Kayıp” Dönemi: M.Ö.5600/5500-4500/4000, 2015 - 2018

Excavation And Surface Survey

Çayır Ü., Şahoğlu V., İncirlili M., Duyar İ., Atamtürk Duyar D., Vardar S., Archaeological Excavation, PANAZTEPE EXCAVATION, 2021 - 2021
Çayır Ü., Archaeological Excavation, Panaztepe Excavation, 2020 - 2020
Çayır Ü., Şahoğlu V., Archaeological Excavation, Liman Tepe Kazısı, 2020 - 2020
Çayır Ü., Şahoğlu V., Archaeological Excavation, Çeşme-Bağlararası Excavation, 2019 - 2019
Çayır Ü., Şahoğlu V., Archaeological Excavation, Çeşme-Bağlararası Excavation, 2018 - 2018

Metrics

Congress and Symposium Activities

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Invited Speaker, Denizli, Turkey, 2022
Western Anatolia in the Second Millennium BCE. Recent Developments and Future Prospects, Invited Speaker, İstanbul, Turkey, 2021

Invited Talks

5000 Years of Menemen Pottery in the Light of the Panaztepe Excavations, Conference, Menemen Municipality/International Menemen Pottery Festival, Turkey, October 2022

Awards

Çayır Ü., Certificate of Honor, Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, October 2022
Çayır Ü., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel Hizmet Ödülleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, February 2022