Yaptığı Tezler

Doktora, Batı Anadolu Bölgesi'ndeki Kalkolitik Çağ Bezemeli Seramik Geleneği, Hacettepe Üniversitesi, --------------------------------, 2010
Yüksek Lisans, "Cheese Pot" olarak tanımlanan kaplar, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2002

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

Yrd.Doç.Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2011 - Devam Ediyor

Akademik İdari Deneyim

Bölüm Başkanı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2014 - 2017
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 2014 - 2017

Verdiği Dersler

Urartu Arkeolojisi, Lisans, 2018 - 2019
Anadolu - Avrupa İlişkileri, Lisans, 2018 - 2019
Eski Önasya da Ölü Gömme Adetleri, Lisans, 2018 - 2019
Bitirme Tezi, Lisans, 2019 - 2020
Neolitik ve Kalkolitik Dönem Anadolu Ark., Lisans, 2019 - 2020
Anadolu - Avrupa İlişkileri, Lisans, 2018 - 2019
Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi, Lisans, 2018 - 2019
Ege Arkeolojisi, Lisans, 2018 - 2019
Geç Hitit Arkeolojisi, Lisans, 2019 - 2020
Eski Önasya da Ölü Gömme Adetleri, Lisans, 2018 - 2019
Urartu Arkeolojisi, Lisans, 2018 - 2019
Eski Önasya Dilleri, Lisans, 2019 - 2020
Eski Önasya Dilleri, Lisans, 2019 - 2020
Neolitik ve Kalkolitik Dönem Anadolu Ark., Lisans, 2019 - 2020
Ege Arkeolojisi, Lisans, 2018 - 2019
Geç Hitit Arkeolojisi, Lisans, 2019 - 2020
Erken Tunç Çağında Anadolu Arkeolojisi, Lisans, 2018 - 2019
Anadolu Gliptik Sanatı, Lisans, 2017 - 2018
ANADOLU AVRUPA ARKEOLOJİSİ, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri - I, Lisans, 2018 - 2019
EGE ARKEOLOJİSİ, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Bitirme Tezi, Lisans, 2018 - 2019
ERKEN TUNÇ ÇAĞI ANADOLU ARKEOLOJİSİ, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Anadolu Gliptik Sanatı, Lisans, 2017 - 2018
NEOLİTİK KALKOLTİK ÇAĞ ANADOLU ARKEOLOJİSİ, Lisans, 2017 - 2018
Arkaik - Helenistik Dönem Arkeolojisi, Lisans, 2018 - 2019
ÖNASYA’xxDA ÖLÜ GÖMME GELENEKLERİ, Lisans, 2017 - 2018
GEÇ HİTİT ARKEOLOJİSİ, Lisans, 2017 - 2018, 2016 - 2017
Arkaik - Helenistik Dönem Arkeolojisi, Lisans, 2018 - 2019
Arkeolojik Buluntu Çizim Teknikleri - I, Lisans, 2018 - 2019
Önasya'da Ölü Gömme Gelenekleri, Lisans, 2016 - 2017
Neolitik Kalkolitik Çağ Anadolu Arkeolojisi, Lisans, 2016 - 2017
Mısır Arkeolojisi, Lisans, 2015 - 2016
Mezopotamya Gliptik Sanatı, Lisans, 2015 - 2016
Mezopotamya Gliptik Sanatı, Lisans, 2015 - 2016
Mısır Arkeolojisi, Lisans, 2015 - 2016
Frig ve Lidya Arkeolojisi, Lisans, 2014 - 2015
Frig ve Lidya Arkeolojisi, Lisans, 2014 - 2015
Seramik Sanatı, Lisans, 2014 - 2015
Seramik Sanatı, Lisans, 2014 - 2015
Seramik Sanatı, Lisans, 2012 - 2013

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Desteklenen Projeler

Kavak K. Ş. , Kaya A., Doğan A., Yıldız A., Açıkkol Yıldırım A., Akbulut Özpay G., Başel H., Akpulat H. A. , Can İ., Değirmenci M., et al., Valilik, Sivas Atlası Hazırlanması ve Yayımlanması Projesi, 2019 - 2020
Çayır Ü., Tuğcu İ., Erbil Y. H. , Şahoğlu V., TÜBİTAK Projesi, M.Ö. 2. Binin İlk Yarısında Urla Yarımadasında Minos Etkinliği, 2015 - 2018
Çayır Ü., Çevik Ö., Atakuman Ç., Erdoğu B., Pişkin E., TÜBİTAK Projesi, Batı Anadolu Arkeolojisi’nin “Kayıp” Dönemi: M.Ö.5600/5500-4500/4000, 2015 - 2018

Kazı Ve Yüzey Araştırma Çalışmaları

Çayır Ü., Şahoğlu V., İncirlili M., Duyar İ., Atamtürk Duyar D., Vardar S., Kazı Çalışması, PANAZTEPE KAZISI, 2021 - 2021
Çayır Ü., Kazı Çalışması, Panaztepe Kazısı, 2020 - 2020
Çayır Ü., Şahoğlu V., Kazı Çalışması, Liman Tepe Kazısı, 2020 - 2020
Çayır Ü., Şahoğlu V., Kazı Çalışması, Çeşme-Bağlararası Kazısı, 2019 - 2019
Çayır Ü., Şahoğlu V., Kazı Çalışması, Çeşme-Bağlararası Kazısı, 2018 - 2018

Metrikler

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, Denizli, Türkiye, 2022
M.Ö. İkinci Binyılda Batı Anadolu. Son Gelişmeler ve Geleceğe Dair Görüşler, Davetli Konuşmacı, İstanbul, Türkiye, 2021

Davetli Konuşmalar

Panaztepe Kazıları Işığında 5000 Yıllık Menemen Çömlekçiliği , Konferans, Menemen Belediyesi/Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, Türkiye, Ekim 2022

Ödüller

Çayır Ü., Onur Belgesi, Uluslararası Menemen Çömlek Festivali, Ekim 2022
Çayır Ü., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Geleneksel Hizmet Ödülleri, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Şubat 2022