Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Associate Professor

  Sivas Cumhuriyet University, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik

 • 2018 - 2020 Associate Professor

  Afyon Kocatepe University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik

 • 2018 - 2018 Assistant Professor

  Afyon Kocatepe University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik

 • 2013 - 2018 Assistant Professor

  Afyon Kocatepe University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik

 • 2013 - 2013 Research Assistant PhD

  Afyon Kocatepe University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik

 • 2005 - 2013 Research Assistant

  Afyon Kocatepe University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik

Managerial Experience

 • 2020 - Continues Head of Department

  Sivas Cumhuriyet University, Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Mülkiyet Koruma Ve Güvenlik

 • 2018 - 2020 Head of Department

  Afyon Kocatepe University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik

 • 2017 - 2020 Assistant Director of the Institute

  Afyon Kocatepe University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2014 - 2020 Erasmus Coordinator

  Afyon Kocatepe University, Fen Edebiyat Fakültesi

 • 2013 - 2015 Deputy Head of Department

  Afyon Kocatepe University, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik

Courses

 • Undergraduate Matematik II

 • Undergraduate Matematik II

 • Postgraduate Uzmanlık Alan Dersi (YL-DR)

 • Undergraduate Matematik II

 • Undergraduate Fonksiyonel Analiz II

 • Postgraduate Danışmanlık (YL-DR)

 • Postgraduate İleri Fonksiyonel Analiz I

 • Postgraduate Seminer (YL-DR)

 • Doctorate Iraksak Seriler II

 • Undergraduate Fonksiyonel Analiz I

 • Doctorate Iraksak Seriler I

 • Undergraduate Matematik I

 • Undergraduate Lineer Cebir

 • Doctorate Dizi Uzaylarında Matris Dönüşümleri II

 • Undergraduate Matematik II

 • Undergraduate Matematik I

 • Undergraduate Matematik II

 • Undergraduate Matematik I

 • Undergraduate Lisans Tezi II

 • Undergraduate Lisans Tezi I

 • Undergraduate Yaşamımızdaki Matematik

 • Doctorate Dizi Uzaylarında Matris Dönüşümleri I

 • Undergraduate Matematik I

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Yaşamımızdaki Matematik

 • Postgraduate İleri Fonksiyonel Analiz II

 • Undergraduate Kompleks Analiz I

 • Doctorate Kompleks Analiz II

 • Undergraduate Öğretmenlik Uygulaması

 • Undergraduate Matematik ve Hayat I

 • Undergraduate Lineer Cebir

 • Undergraduate Analiz IV

 • Undergraduate Lisnas Tezi II

 • Undergraduate Matematik ve Hayat II

 • Doctorate Kompleks Analiz I

 • Undergraduate Matematik ve Hayat II

 • Postgraduate Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar I

 • Undergraduate Matematik ve Hayat I

 • Undergraduate Matematik I

 • Undergraduate Analiz III

 • Undergraduate Fonksiyonel Analiz II

 • Postgraduate Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar II

 • Undergraduate Lisans Tezi I

 • Postgraduate İleri Analiz II

 • Undergraduate Matematik I

 • Postgraduate İleri Analiz I

 • Undergraduate Analiz II

 • Undergraduate Fonksiyonel Analiz I

 • Undergraduate Lineer Cebir II

 • Undergraduate Lineer Cebir I