4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nda Belirtilen Temel İlkelerden Gizlilik İlkesi


Creative Commons License

Çapar A.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.87-118, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 7 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.87-118

Özet

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilen kamu kurum ve kuruluşları yapım işleri, hizmet veya mal alımları ihaleleri konusunda bu Kanun’da belirtilen kamu ihale usulünü kullanmaktadır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda kamu ihale sürecinin hukuka uygun bir şekilde yürütülebilmesi için çeşitli ilkeler öngörülmüştür. Bu ilkeler temel olarak kamu hizmetinin verimli ve etkin olarak yürütülmesi amacıyla benimsenmiştir. Bu ilkelerden birisini gizlilik ilkesi oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı Kamu İhale Kanunu’nda belirtilmiş olan ihale aşamasında uygulanması gereken temel ilkelerden gizlilik ilkesinin ne olduğunu ortaya koymaktır. Gizlilik ilkesi Kamu İhale Kanunu’nda belirtilmiş olan sınırlı bazı alanlarda uygulanmaktadır. Temel olarak ihale sürecinde yaklaşık maliyetin, tekliflerin, buna ilişkin bilgi ve belgelerin gizliliği ilkesi; bunların açıklanması yasağı hakimdir. Bununla birlikte yaklaşık maliyetin gizliliğinin gerekliliği konusu tartışılmaktadır. Gizlilik ilkesinin ihlal edilmesi halinde, ihlal edenler bakımından çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kamu İhale Kanunu, kamu ihalesi, gizlilik ilkesi, yaklaşık maliyet.