ARAP GRAMERİNDE VE KUR’ÂN’DA MEDİH-ZEM FİİLLERİ


Creative Commons License

Koçak S.

İlahiyat, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: İlahiyat
  • City: Ankara

Abstract

Çalışmamızı üç bölüme ayırdık. Birinci Bölümde medih-zem fiillerinin tanımını, ögelerini ve bu ögelerin özelliklerini, çoğu kez ekoller arası ve ekoller içi ihtilaflara ve tartışmalara da yer vererek belirlemeye çalıştık. İkinci Bölümde, fiillerin îrabını gramerciler tarafından yapılan en uzak yorumlara bile yer verecek şekilde ele aldık. Tercih ettiğimiz görüşleri, kimi zaman delillerini zikrederek, çoğu zaman da konu başlıkları yoluyla ifade etmeye çalıştık. Üçüncü Bölümde ise Kur’ân’da geçen tüm medih-zem fiillerini, farklı kullanım şekilleriyle ve de müfessirler ve dilciler arasında en yaygın îrabıyla birlikte vermeye çalıştık.