Some Information about the Social, Economic and Military Conditions of Tuzla Sanjak in the Ottoman Administration


Yüksel A. , Karademir Z.

Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School), no.18, pp.269-283, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.14225/joh542
  • Title of Journal : Tarih Okulu Dergisi (Journal of History School)
  • Page Numbers: pp.269-283

Abstract

This study has the aim to provide some new information in the light of the archive documentaries about the history of Tuzla which was one of the big and important districts of the Ottoman Balkans in terms of military and economic in the new and near age. The data about with the strong place of the sanjak in the European lands of the Empire has provided some contribution to the well-known value of the region. Even though the main body of the study arises from the original sources obtained from the Prime Ministry’s Ottoman Archive, the seconder sources about the subject was used.

Bu çalışma arşiv vesikaları ışığında Osmanlı Balkanlarının askeri ve iktisadi açıdan önemi büyük kazalarından olan Tuzla’nın yeni ve yakınçağdaki tarihine ilişkin bazı yeni bilgiler sunmak gayesindedir. İmparatorluğun Avrupa topraklarındaki sağlam yerine dair Sancak ile ilgili elde edilen veriler, bölgenin bilinen değerine bir kez daha katkı sağlamıştır. Çalışmanın ana gövdesi Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden elde edilen orijinal kaynaklar üzerinde yükselmekle birlikte konu ile alakalı ikincil kaynaklardan da yararlanılmıştır