2D Analysis of Karst Structures by ERT GPR and MASW Methods


Creative Commons License

Özel S.

The 20th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013, pp.339-343

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.339-343

Abstract

Bu çalışmada, üç farklı jeofizik yöntem (elektrik, sismik ve elektromanyetik) uygulanmıştır. Bunun

nedenleri, yeraltının sığ kesimindeki düşey ve yanal süreksizlikleri daha ayrıntılı incelemek, farklı jeofiziksel

parametrelerle ve 2B modellerle yorumlamaya daha fazla katkı sağlamaktır. Evaporitik Sivas havzası

jipslerinden (CaSO42H2O) ve bunları örten Kuvaterner birimlerden oluşan çalışma alanından elde edilen 1B ve

2B jeofizik model sonuçları yaklaşık 40 m derinliğe kadar bilgi sağlamıştır. Buna göre özdirenci yaklaşık 25

Ohm.m’den daha düşük olan alanların düşük hız zonlarına karşılık geldiği ve S dalgası hızlarının 220

m/sn’den daha düşük hızlı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca GPR modelinde ilk 5 m derinlik için ortamın elektriksel

geçirgenliği 6 ve elektromanyetik dalga hızı 12.25 cm/ns’dir. Tersine yüksek özdirençli bölgelerde özdirençler,

alüvyonda yaklaşık 25 Ohm.m’den ve jipslerde yaklaşık 300 Ohm.m’den çok daha yüksek olup, S dalgası

hızları ise 220 m/sn’den çok daha yüksektir. Dolayısıyla belirlenen düşük değerlerin alüvyondan ve sudan

kaynaklandığı ve jipslerdeki boşluk/kırık/çatlakların su, hava ve alüvyon dolgulardan bir, birkaçı veya hepsiyle

dolu olabileceği anlaşılmıştır. Bölgede alüvyon birimin hem çok kalın olmaması, çoğunlukla 1 m ve 5 m’den

daha az kalınlıkta olması, hem de geçirimli olması, bölgede zeminin oldukça zayıf zemin özeliklerine sahip

olduğunu göstermiştir. Özellikle yerlatısuyu seviyesinin genel olarak 4.5 m’lerde olması ve yağışlı dönemin

sonunda bu seviyenin yüzeye daha da yakın olabileceği ihtimali de düşünülürse, yapılaşma açısından riskli bir

bölge olduğu anlaşılmaktadır.