Sivas ve Dolayının Öncelikli Çevresel Tehlikeleri


Creative Commons License

Özel S.

Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi, vol.32, pp.14-21, 2015 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Cumhuriyet Yerbilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.14-21

Abstract

This study is aimed to investigate the natural of risks in Sivas; is a study to compile the environmental problems created by natural and artificial pollutants on soil, water and constructions. For this reason, the presented study includes the assessments of known-environmental problems for a local area. These environmental problems are related to corrosion, soil and water pollution problems caused by evaporite units in terms of natural resources or other natural factors (seismic activity, landslide, flood, etc.). In terms of artificial sources, it contains the problems that arise when people are interfering with evaporite units or when human-origin household and industrial pollutants are discharged into natural environments.

Bu çalışma Sivas ilindeki doğal kaynaklı risklerin; doğal ve yapay kaynaklı kirleticilerin toprak, su ve yapılar üzerinde yarattığı çevresel sorunları derlemeye yönelik bir çalışmadır. Bu nedenle, sunulan bu çalışma, bilinen çevre sorunlarının yerel ölçekteki bir alan için olan değerlendirmelerini içermektedir. Bu sorunlar, doğal kaynaklar açısından, evaporit birimlerin sebep olduğu karstik (boşluk/çatlak) tuzlanma, korozyon, toprak ve su kirliliği sorunlarla ve diğer doğal etkenlerin (sismik aktivite, heyelan, sel, vb.) sebep olduğu çevresel sorunlarla ilgilidir. Yapay kaynaklar açısından ise evaporit birimlere insanların müdahalesi olması durumunda ya da insan kaynaklı evsel ve sanayiden gelen kirleticilerin, doğal ortamlara deşarj edilmesi ile ortaya çıkan sorunları içermektedir.