Viscum album L. ssp.austriacum(WİESP.)VOLLMAN alt türünün yaprak ve meyve ethanol ekstraktlarının Caenorhabditis elegans bireyleri üzerinde yumurta verimi ve fiziksel büyüme üzerine olan etkisi


ÖZPINAR H. , AKAY E., ÖZPINAR N.

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 Kasım - 02 Aralık 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri