4. Sınıf Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Başarılı Akranlarının Problem Çözme Stratejilerinin Karşılaştırılması


Creative Commons License

Tertemiz N., Doğan A., Karakaş H.

Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, vol.7, no.13, pp.161-183, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 13
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.161-183

Abstract

Çalışmanın amacı üstün yetenekli ilkokul 4. sınıf öğrencileri ile üstün yetenekli tanısı konmayan başarılı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin rutin olmayan problem çözme stratejilerini (strateji, doğruluk ve yanlışlık açılarından) karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımında ele alınmış olup doküman incelemesine dayalı yürütülmüştür. Araştırmada çalışma grubunun belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi seçilmiştir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı Kahramanmaraş il merkezinde belirlenen ölçütlere göre dördüncü sınıfa devam eden BİLSEM’li üstün yetenekli tanısı konan 12 öğrenci ve başarılı akranlarından seçilen 12 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Veriler araştırmacıların hazırladığı “Rutin Olmayan Problem Çözme Testi” aracılığıyla toplanmıştır. Ölçme aracına verilen cevaplar içerik analizine tabii tutularak değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre; üstün yetenekli öğrencilerin rutin olmayan problemleri çözmede hata sayılarının çok az olduğu ve en az iki farklı problem çözme stratejisi kullanabildikleri sonucuna ulaşılmıştır. Akranlarının ise rutin olmayan problemleri çözmede zorlandıkları, yanlış çözümlerin fazla olduğu ve farklı problem çözme stratejisi geliştiremedikleri sonucuna ulaşılmıştır.