Rasûlullah’ın YolculuklarınınTabloyla Zaman ve Mekân Boyutu


Creative Commons License

Demir H.

İslâmî Araştırmalar, cilt.29, ss.1-16, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 29 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2018
  • Dergi Adı: İslâmî Araştırmalar
  • Sayfa Sayısı: ss.1-16

Özet

Fiillerimiz zaman ve mekânla sınırlıdır. İnsan zaman ve mekân içerisinde yaşar. Zaman, olayların geçmişten bugüne ve geleceğe doğru birbirini takip ettiği insanın kontrolü dışında bir süreç olup, soyut bir kavramdır. Zaman, harekete anlam kazandırır. Mekân, tasavvur oluşturması bakımından önemlidir. Burada Rasûlullah’ın seferleri, gittiği mekânlar ve yolculuk süresi bir tablo olarak ortaya çıkarılmıştır. Rasûlullah’ın içerisinde bulunduğu olayları zaman ve mekân verileriyle beraber düşünmek örnek almak bakımından önemlidir. Gaye, siyer okumalarına farklı bir yaklaşım getirebilmektir. İlgili rivayetlerin sıhhati ve kaynaklarla teyidi bu çalışmanın amacı değildir. Anahtar Kelimeler: Hz. Muhammed; siyer; zaman; mekân; yolculuk.