Rasûlullah’ın YolculuklarınınTabloyla Zaman ve Mekân Boyutu


Creative Commons License

Demir H.

İslâmî Araştırmalar, vol.29, no.1, pp.1-16, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 29 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : İslâmî Araştırmalar
  • Page Numbers: pp.1-16

Abstract

ABSTRACT Our deeds are limited by place and time. A human being lives in time and space. Time is a process that is out of human’s control where incidents follow each other from past to present and toward the future, and it is an abstract concept. Time gives meaning to action. Rasulallah’s military expeditions, the places which he had been to, the durations of journeys were presented in the form of charts in the sense that places create envisagement. Thinking about incidents that Rasulallah involved in with time and place inputs is important to take them as examples. Purpose is to be able to bring a different approach to reading siyar. The validity and confirmation from sources of relevant narratives is not the aim of this study. 

Fiillerimiz zaman ve mekânla sınırlıdır. İnsan zaman ve mekân içerisinde yaşar. Zaman, olayların geçmişten bugüne ve geleceğe doğru birbirini takip ettiği insanın kontrolü dışında bir süreç olup, soyut bir kavramdır. Zaman, harekete anlam kazandırır. Mekân, tasavvur oluşturması bakımından önemlidir. Burada Rasûlullah’ın seferleri, gittiği mekânlar ve yolculuk süresi bir tablo olarak ortaya çıkarılmıştır. Rasûlullah’ın içerisinde bulunduğu olayları zaman ve mekân verileriyle beraber düşünmek örnek almak bakımından önemlidir. Gaye, siyer okumalarına farklı bir yaklaşım getirebilmektir. İlgili rivayetlerin sıhhati ve kaynaklarla teyidi bu çalışmanın amacı değildir. Anahtar Kelimeler: Hz. Muhammed; siyer; zaman; mekân; yolculuk.