Yaşlıların Sağlık Bakım Gereksinimleri


Güler G., Güler N. , Kocataş S. , Akgül Gündoğdu N.

Cumhuriyet Tıp Dergisi, vol.31, no.4, pp.367-373, 2009 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 4
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : Cumhuriyet Tıp Dergisi
  • Page Numbers: pp.367-373

Abstract

Özet

Amaç. Bu araştırma Sivas ili dört sağlık ocağı bölgesindeki yaşlıların sağlık bakım gereksinimlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Yöntem. Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Araştırmaya Sivas il merkezindeki dört sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri 46 yaşlı alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntülerine göre oluşturulan değerlendirme formu kullanılmıştır. Bulgular. Yaşlıların %54,3’ü okur yazar değil, %56,5’i çalışmamakta, %39,2’si emekli, %15,2’si yalnız yaşamaktadır. Kadınlarla erkeklerin oranı eşittir ve %93,5’inin sağlık güvencesi vardır. Yaşlıların beslenme, boşaltım, banyo yapma ve merdiven çıkma gibi aktiviteler sırasında güçlük yaşadığı, %82,5’inin dolaşım sistemi hastalığı olduğu belirlenmiştir. Yüzde 41,3’ünün görme, %58,7’sinin işitme sorunu, %67,4’ünün ağrı, %43,5’inin uyku sorunu olduğu saptanmıştır. Yaşlıların %39,1’inin çiğneme, %26,1’inin hazımsızlık sorunu yaşadığı belirlenmiştir. Yüzde 39,1’inde konstipasyon, %32,6’sında da idrar boşaltımı ile ilgili sorunların olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç. Yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede güçlük yaşadıkları, en fazla beslenme, boşaltım ve uyku alanlarında bakıma gereksinimlerinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar sözcükler: Yaşlılık, yaşlı sorunları, hemşirelik bakımı