Nazariyyât-ı Mûsıkî (İnceleme - Günümüz Türkçesi - Esas Metin)


KURTÇU E.

Eğitim Yayınevi, Konya, 2021

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Eğitim Yayınevi
  • City: Konya

Abstract

ÖNSÖZ

Bu kitap, dönemin Mûsıkî Muallim Mektebi müdürü Osman Zeki Üngör ve mûsıkî nazariyyâtı muallimi Mehmed Veli Kanık tarafından, 1926 yılında Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış olan, Nazariyyât-ı Mûsıkî isimli eserin günümüz Türkçesine ilk çevirisi ve incelemesidir. Kitap, “İnceleme”, “Günümüz Türkçesi” ve “Esas Metin” olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Eserin genel itibariyle günümüz Türkçesine yakın olması, Arapça, Farsça ve eski Türkçe kelimelerin sayısının az olması sebebiyle, kitapta ayrıca bir “Çeviri Metin” bölümü oluşturulmamıştır. Bunun yerine, “Günümüz Türkçesi” bölümü içerisinde, günümüzde kullanımı yitirilen kelimelerin tanım ve açıklamalarına ayrıca müzik bilimi içerisinde ifade ettiği anlamlara dipnot şeklinde yer verilerek, okuyucu için kolayca anlaşılabilir bir hale gelmesi sağlanmıştır. Orijinal metindeki sayfa numaraları çeviri metinde sağ üst köşede belirtilmiştir. Eserde yer alan müzikal terimler, hem eserin orijinalliğinin korunması hem de dönemde kullanılan bu terimlerin telaffuz biçimlerinin anlaşılabilmesi için, yazıldığı şekliyle okuyucuların dikkatine sunulmuştur. Kitabın, müzik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Osmanlıca ve Müzik Teorisi derslerine katkı sağlamasını ve müzikoloji alanında araştırma yapan müzik bilimcilere faydalı olmasını dilerim.