BARIATRIK CERRAHI GEÇIREN HASTALARIN ROY’UNADAPTASYON MODELINE GÖRE DEĞERLENDIRILMESI:İKI OLGUNUN SUNUMU


YILMAZ M. , YILMAZ P.

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 5 - 08 Kasım 2017