Değişik Kaya Birimlerinin Sismik Hızlarının P Dalga Belirlenmesi ve Taşıma Kapasitesi İle İlişkilendirilmesi


Gül Y. , Ceylanoğlu A.

VIII. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu - KAYAMEK’2006, İstanbul, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2006, ss.211-220

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.211-220

Özet

Sismik yöntemler çeşitli kaya mühendisliği uygulamalarında başarılı bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, üç farklı açık işletmede (Sivas-Ulaş Sölestit Açık İşletmesi, Divriği Demir Açık İşletmesi ve Kangal Kömür Açık İşletmesi) sismik hız (P-dalga) belirlenmiştir. Diğer yandan, aynı lokasyonlarda plaka yükleme deneyleri gerçekleştirilmiştir. Sismik ölçüm ve plaka yükleme test sonuçları değerlendirildikten sonra basit regresyon analizi yapılmıştır. Sismik hız ve taşıma kapasitesi arasında taşıma kapasitesi tahmininde kullanılabilir iyi korelasyonlu ilişkiler elde edilmiştir.

Seismic methods can be used successfully in various rock engineering applications. In this study, the seismic velocities (P-wave) of eight different locations at three open-pit mines (Sivas-Ulaş Open-Pit Celestite Mine, Divriği Open-Pit Iron Mine and Kangal Open-Pit Coal Mine) were determined. Meanwhile the plate loading tests were conducted on the same locations. After the evaluation of seismic measurements and plate loading tests results, simple regression analysis was made. Good correlations have been obtained between seismic velocity and bearing capacity, which can be used fort he prediction of bearing capacity.