ATIPIK PREZANTASYON GÖSTEREN REVERSIBL SEREBRAL VAZOKONSTRIKSIYON SENDROMU OLGUSU


Yıldız B. , Kayım Yıldız Ö.

TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ 30. YIL ULUSLARARASI KATILIMLI TANISAL ve GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ, BAŞ-BOYUN RADYOLOJİSİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 17 - 21, İstanbul, Turkey, 17 - 21 February 2021, pp.150

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.150

Abstract

AMAÇ: Reversibl Serebral Vazokonstriksiyon Sendromu ( RSVS) nadir görülen, tekrarlayan, ani gelişen, çok şiddetli baş ağrıları ve serebral arterlerin geçici vazokonstriksiyonu ile karakterize kliniko-radyolojik bir sendromdur. İdyopatik ve sekonder formları tanımlanmıştır. Bir çok olguda altta yatan bir neden bulunur. Biz bu yazıda şiddetli baş ağrısı öyküsü olmayan RSVS olgusunu literatür eşliğinde sunuyoruz. OLGU SUNUMU: 60 yaşında kadın hasta bir hafta önce geçirilmiş kafa travması, son 3-4 gündür süren bulantı-kusma, konuşma bozukluğu, güçsüzlük ,bilinç bulanıklığı ve gözün sabit bir noktaya bakması öyküsü ile nöroloji kliniğine başvurdu. Nörolojik muayenede ensefalopati bulguları ve ekstremitelerde güçsüzlük, afazi saptandı. Özgeçmişinde özellik yoktu. Anamnezde şiddetli, tekrarlayan, ani gelişen baş ağrısı öyküsü yoktu ancak uzun süredir mevcut nedeni bilinmeyen baş ağrısı öyküsü vardı. Kullandığı bilinen bir ilaç ,yabancı madde kullanımı yoktu. Yapılan kranial MR incelemede her iki serebral hemisferde internal borden zonda, sağ internal kapsül posterior limbde, korpus kallozumda ve sol temporal lobda multipl fokal akut infarkt odakları izlendi. Kranial BT anjiyografi tetkikinde anterior ve posterior sirkülasyon arterlerinde yaygın stenotik segmentler mevcuttu. Ayrıntılı kan testleri, vaskülitik testler ve BOS incelemesi normaldi. Ayrıcı tanıda ilk planda vaskülit-vaskülopati ve RSVS düşünüldü. Nöroloji kliniği tarafından RSVS şüphesi ile 4 saatte bir 60 mg nimodipin başlandı. Medikal tedavi sonrası hastanın bilinci normalde döndü. 2 ay sonra yapılan kontrol DSA incelemede intrakranial arterlerde izlenen yaygın stenotik segmentlerin tam olarak normale döndüğü izlendi. Klinik ve radyolojik incelemeler travma ile ilişkili RSVS ile uyumlu olarak değerlendirildi. SONUÇ: RSVS’nun çok nadir olarak şiddetli baş ağrısı öyküsü olmadan altta yatan nedenlere bağlı olarak gelişebileceği akılda tutulmalıdır