Gebelikte Risk Algısı Ölçeği: Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


EVCİLİ F. , DAĞLAR G.

1. Uluslararası 2. Ulusal Sağlık Bakım Hizmetleri Kongresi, 2 - 03 May 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text