Görsel Sanatlar Eğitiminin Okuryazarlık Üzerine Etkileri


Ülger K.

International Journal of Research in Fine Arts Education, vol.3, no.2, pp.1-13, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : International Journal of Research in Fine Arts Education
  • Page Numbers: pp.1-13

Abstract

Okullar genellikle, öğrencileri cevabı evet ya da hayır olarak verilebilen sorulara odaklayarak, öğrenenlerin “ileri okuryazarlık” becerilerini ne yazık ki yeterince geliştirememektedir. Buna karşın, Görsel Sanatlar Eğitiminde sıkça görülen rutin olmayan problem çözme süreci, ileri okuryazarlık adına öğrencilere alternatif düşünme yolları gibi birçok fırsat sunabilmektedir. Görsel Sanatlar Eğitiminin ilgili alan yazında 'okuma' ve 'yazma' gibi temel okuryazarlık üzerine etkisi ile ilgili birçok çalışma bulgusu olmasına rağmen, Görsel Sanatlar Eğitiminin ileri okuryazarlık üzerine etkisi konusunda herhangi bir çalışma bulgusuna rastlanılmamaktadır. Bu araştırmanın amacı; Görsel Sanatlar Eğitiminin kazandırdığı problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme yollarının öğrencilerin ileri okuryazarlıktaki rolünü belirlemektedir. Buna göre, araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir: “İleri okuryazarlık aşamasında eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin katkısı nasıldır?” ve “Görsel Sanatlar Eğitiminin ileri okuryazarlık üzerindeki etkisi nasıldır?” Bu çalışma literatür tarama tekniğinde betimsel tarama yöntemiyle yapılmıştır. Bu çalışmada veri toplama aracı olarak anahtar kelime araması kullanılmış, veriler anahtar kelimeler üzerinden yapılan tarama sonuçlarından oluşmuştur. Araştırmanın ulaştığı bulgular incelenerek, değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Görsel Sanatlar Eğitiminin ileri okuryazarlık üzerine önemli bir etkisi olduğu ortaya konmuştur.