Pneumococcal Meningitis in 18 Year-Old Young Pregnant Woman


Creative Commons License

Gözel G., Elaldı N. , Büyükhan İ., Engin A. , Bakır M. , Dökmetaş İ.

FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI, vol.17, no.1, pp.46-50, 2012 (Journal Indexed in SCI)

  • Publication Type: Article / Case Report
  • Volume: 17 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : FLORA-INFEKSIYON HASTALIKLARI VE KLINIK MIKROBIYOLOJI DERGISI
  • Page Numbers: pp.46-50

Abstract

Community acquired bacterial meningitis is associated with high morbidity and mortality, and the most common bacterial pathogen is Streptococcus pneumoniae. Few case reports and two small case series of pneumococcal meningitis during pregnancy have been reported in the literature. This is the first case report of pneumococcal meningitis in an 18 year-old pregnant woman from Turkey. She was admitted to our emergency department at 33rd week of gestation with the complaints of fever, nausea, vomiting and sudden onset of confusion. The diagnosis of acute bacterial meningitis was made according to the findings of lumbar puncture. Empirical treatment with ceftriaxone (2 x 2 g/day) and vancomycin (4 x 500 mg/day) were started immediately. Caesarean section was performed on the sixth day of hospitalization (34th week of gestation) because of the premature rupture of membrane. Both mother and the infant survived without any sequela. Successful results for both mother and infant can be achieved with early diagnosis and appropriate treatment in cases of pneumococcal meningitis during pregnancy. 

Toplum kökenli bakteriyel menenjit yüksek morbidite ve mortaliteyle ilişkilidir ve Streptococcus pneumoniae en sık etken olarak bildirilmektedir. Literatürde gebelik sırasında pnömokoksik menenjit gelişen birkaç vaka sunumu ve iki küçük olgu serisi bildirilmiştir. Biz ülkemizden ilk kez 18 yaşında gebe kadın hastada gelişen bir pnömokoksik menenjit olgusu sunduk. Hasta 33. gebelik haftasında ateş, bulantı, kusma ve ani gelişen bilinç değişikliği şikayetleriyle acil servisimize başvurdu. Lomber ponksiyon bulgularına göre hastaya akut bakteriyel menenjit tanısı konuldu, seftriakson (2 x 2 g/gün) ve vankomisin (4 x 500 mg/gün) ampirik tedavisi başlandı. Hastaya yatışının altıncı günü uterin kontraksiyon ve erken membran rüptürü gelişmesi nedeniyle acil sezaryen operasyonu uygulandı. Hem annenin sekelsiz iyileştiği hem de bebekte herhangi bir sağlık problemi olmadığı gözlendi. Erken tanı ve uygun tedavi ile gebelikte oluşan pnömokoksik menenjit olgularında da, hem anne hem de bebek için yüz güldürücü sonuçlar mümkün olabilmektedir.