Investigation with Molecular Orbital Method of Electron Charge Distribution and Electrostatic Properties of Dopamine and Amphetamine Molecules


Serdaroğlu G., Elik M.

C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.28, no.2, pp.39-52, 2007 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 28 Issue: 2
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : C.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.39-52

Abstract

Abstract: The structure of neurotransmitters dopamine and amphetamine molecules were optimized B3LYP/ 6-311++G(d,p) level of theory and basis sets. In order to evaluate dopamine uptake inhibitor affect, the atomic charges of these molecules were calculated. In addition to atomic charges, the electrostatic properties of dopamine and amphetamine molecules were presented in this study. The atomic charges and electrostatic properties of these molecules exhibit a meaningful picture of the behavior of every atom in these systems. The results of this study will be useful in designing novel amphetamine ligands as dopamine uptake inhibitors and molecular probes for the dopamine transporter.


Keyword: Dopamine, amphetamine, DFT, atomic charges, biological activity

Özet: Nörotransmitter bir madde olan dopamin ve dopamin molekülünün agonisti olan amfetamin molekülleri B3LYP/ 6- 311++G(d,p) teori düzeyinde ve temel seti ile optimize edildi. Bu çalışmada, dopamin salınımını inhibe etkisini değerlendirmek amacıyla bu moleküllerin atomik yükleri hesaplandı. Atomik yüklerin yanı sıra, bu çalışmada, dopamin ve amfetamin moleküllerinin elektrostatik özellikleri de verildi. Bu moleküllerin atomik yükleri ve elektrostatik özellikleri bu sistemlerdeki her bir atomun davranışınııklamak için anlamlıdır. Bu çalışmanın sonuçları dopamin taşıyıcılarının ve dopamin salınımını inhibe edici amfetamin ligandlarının yapılması için oldukça faydalı olacaktır.


Anahtar kelimeler: Dopamin, amfetamin, DFT, atomik yükler, biyolojik aktivite