Kanser Hastalarında Hasta ve Ailesinin Eğitiminde Holistik Yaklaşımın Önemi


MOLLAOĞLU M. , YANMIŞ S., BAŞER E.

1.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ, 22 - 23 Aralık 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri