Kullanıcı Davranış Analizi ile Nüfuz Tespit Modeli (KDA-NTM)


KARABAĞ R., TAKCI H. , AKYÜZ T.

Ağ ve Bilgi Güvenliği Ulusal Sempozyumu 2005, Türkiye, 9 - 12 Temmuz 2005

  • Basıldığı Ülke: Türkiye