Bitcoin Piyasasına Katılım Eğilimi: Farklı Üniversite Öğrencileri Üzerinde Ankete Dayalı Bir Değerlendirme


Creative Commons License

Cihangir M., Baysa E. , Söker F., İslah S. E.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, cilt.6, ss.505-522, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 6 Konu: 4
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.505-522

Özet

    Araştırmada üniversite öğrencilerinin, mevcut teknolojisiyle birlikte yeni bir para birimi olarak gündeme gelen Bitcoin piyasasına katılım eğilimlerinin ortaya konması ve buna yönelik bir ölçek geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Cumhuriyet Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğrencilerine bir anket uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemi seçilirken özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri ile Bitcoin’le daha alakalı olabileceği düşünülen bazı mühendislik fakültelerinden öğrenciler seçilmiştir. Araştırmada örneklem büyüklüğü ana kütleyi yeterince temsil eder büyüklüktedir. Söz konusu örneklemden elde edilen verilerin analizi aşamasında SPSS 21.0 paket programı kullanılarak katılımcıların frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, ölçeklere ilişkin geçerlilik ve güvenirlik analizi yapılmış, ölçekler arasında ilişkinin tespitinde ise korelasyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, üniversite öğrencilerinin Bitcoin hakkında yeterli bilgiye sahip olmadıkları ancak güncelliği nedeniyle büyük ölçüde ilgilerini çektiği ve işlem yapmaya hazır göründükleri gözlemlenmiştir. Bu sonuçlarla birlikte araştırmada, yakın gelecekte iş hayatına atılarak finansal piyasalarda işlem yapma potansiyeli yüksek olan üniversite öğrencilerinin Bitcoin piyasasına katılım eğilimine yönelik bir ölçek geliştirilmesi ve literatürde bu araştırmaya daha önce rastlanılmaması araştırmanın önemini ortaya koymakta ve literatüre katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bitcoin, Kripto Para, Blok Zincir.